Ruth Challenge

4 na Araw

Isa itong 4 na araw na hamon upang basahin ang 4 na kabanata sa aklat ni Ruth - isang dakilang kwento ng pag-ibig sa Biblia. Hahamunin ni Ruth ang iyong kaalaman tungkol sa mga relasyon at tutulungan ka niyang makita ang kagandahan ng nakapanliligtas na pag-ibig ng Diyos. Ang mga hamon ng Biblia ay mas malalim pa sa pagbabasa; habang ibinabahagi natin ang ating pag-unawa sa isa't-isa, sa iyong pagbabasa, i-hashtag ang #RuthChallenge sa twitter upang ibahagi ang iyong mga opinyon. MOTTO ng Bible Challenge: Ang Biblia ay MAKAHULUGAN. Ang Biblia ay BUHAY. Ang Biblia ay IKAW!

Tagapaglathala

Nais naming magpasalamat kay Kanayo Dike-Oduah para sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.doctorkanayo.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin