Susunod: Edisyon para sa Mag-aaral

7 Araw

Sa 7-araw na batayang planong ito, tuklasin sa Salita ng Diyos kung sino ang Diyos at sino ka Niya nilikha.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Life.Church para sa planong ito. Para sa dagdag kaalaman, maaring bisitahin ang: www.life.church 

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin