Logo ng YouVersion
Hanapin ang Icon

YouVersion Patakaran sa Pribasya

Huling binago noong Abril 02, 2022

Tulad ng nabanggit ng patakaran sa ibaba, ang bersyon ng Patakaran sa Pribasya at Mga Tuntunin sa Paggamit sa wikang Ingles ang mamamahala sa iyong relasyon sa YouVersion. Bagama't ang bersyon sa Ingles ang mamamahala, maaari ka ring gumamit ng isang awtomatikong tagapagsalin na kagamitan tulad ng Google Translate upang makita ang mga dokumento sa iyong wika. Anumang karagdagang mga pagbabago ay ipo-post sa pahinang ito.


Mahalaga: Mangyaring Basahin Muna Ito

Ang ating mga buhay ay puno ng pamilya, trabaho, mga tungkulin sa lipunan, at iba pa. Marami sa atin ay umaasa sa mga smartphone at iba pang device upang tulungan tayo sa ating mga pang-araw-araw na tungkulin at pakikipag-ugnayan.

Noong 2006, bilang isang dinamiko at aktibong pamayanan ng pananampalataya, sinimulang tuklasin ng Life.Church ang mga paraan upang matulungan ang mga tao na samantalahin ang mga umuusbong na teknolohiya upang maranasan ang Biblia sa mga paraang ikababago ng kanilang buhay. Ito ang nag-udyok sa amin na likhain ang Bible App ng YouVersion, isa sa unang 200 na libreng app sa App Store ng Apple noong ito ay inilunsad noong 2008.

Habang parami nang parami ang mga nagsimulang gumamit ng YouVersion, napagtanto namin ang halaga ng pagtulong sa mga tao na tuklasin ang pananampalataya sa isang pamayanang may katulad na adhikain na palaguin ang kanilang relasyon sa Diyos sa isang ligtas na paraan.

Ang YouVersion ay higit pa sa sa isang electronic reader na nagbibigay-pahintulot sa iyo na basahin ang Biblia sa iyong telepono. Ang bawat produkto at serbisyo na aming ibinibigay, ay ginagawa namin nang may pag-iingat at intensyon, habang idinidisenyo ang bawat tampok upang matulungan kang magpatuloy ng isang mas malalim na relasyon sa Diyos, at upang tuklasin ang iyong mga katanungan sa pananampalataya sa isang ligtas na lugar, lahat sa loob ng konteksto ng isang pinagkakatiwalaang pamayanan na iyong pinili. Kaya ikaw ang may desisyon kung ano ang nais mong buksan. Maaari mong piliin kung ano ang nais mong ibahagi, at kung kanino. Sa iyo ang iyong datos. Hindi ipinagbibili ng YouVersion ang iyong impormasyon, at hindi rin namin ibabahagi sa iba nang wala ang iyong pahintulot.

At, ang bawat aspeto ng YouVersion na aming inihahandog, ay ibinibigay namin nang walang bayad, walang kapalit at walang pagpapatalastas: libre sa mga indibidwal na gumagamit, at libre sa aming mga kasamahan sa Biblia at mga content partners. Paano namin ito nagagawa? Bilang isang digital na misyon ng Life.Church, ang malaking bahagi ng YouVersion ay itinataguyod mula sa pangkalahatang badyet ng Life.Church at sa pamamagitan din ng mga kontribusyon mula sa mga indibidwal na gumagamit na nagnanais lumahok sa aming misyon na makatulong sa mga taong magamit ang teknolohiya para maranasan ang Biblia at makita ang mga buhay na nagbago.

Mangyaring basahin nang mabuti itong Patakaran sa Pribasya dahil tinatalakay nito kung papaano namin kokolektahin, gagamitin, ibabahagi, at ipoproseso ang iyong personal na impormasyon.

Mga Nilalaman

Maikling Buod

Sa paggamit ng YouVersion, ikaw ay sumasang-ayon sa Patakaran sa Pribasya na ito at sa mga tuntunin at pahintulot na ang iyong datos ay inililipat at pinoproseso sa Estados Unidos. Ang iyong paggamit ng YouVersion ay pinamamahalaan ng aming Mga Tuntunin sa Paggamit. Mangyaring basahin rin ang mga iyon nang mabuti.

Narito ang buod ng kung ano ang maaari mong asahang mahanap sa aming Patakaran sa Pribasya at Mga Tuntunin sa Paggamit, na sumasakop sa lahat ng mga produkto at serbisyo ng YouVersion:

Paano namin ginagamit ang iyong datos upang gawing mas personal ang iyong karanasan sa YouVersion.

Ang Patakaran sa Pribasya na ito ay nagbabalangkas ng mga uri ng datos na aming kinokolekta mula sa iyong pakikipag-ugnayan sa YouVersion, pati kung paano namin pinoproseso ang impormasyong iyon upang mapahusay ang iyong karanasan sa YouVersion. Kapag lumikha ka ng isang account sa YouVersion o gumamit ng alinman sa aming mga aplikasyon o site, ang impormasyong kinokolekta namin ay para sa layuning makapaghandog ng isang mas personal na karanasan.

Protektado ang iyong pribasya.

Pinahahalagahan namin at hindi ginagawang biro ang pribasya ng impormasyon na iyong ibinibigay at aming kinokolekta at nagpapatupad kami ng mga pananggalang sa seguridad na idinisenyo upang protektahan at pangalagaan ang iyong datos tulad ng tinatalakay sa ibaba. Hindi namin ibinabahagi ang iyong personal na datos ng pagkakakilanlan sa anumang third-party advertiser o mga ad network para sa kanilang mga pagpapatalastas o pag-aanunsiyong layunin.

Ito'y iyong karanasan.

Mayroon kang mga pagpipilian tungkol sa kung papaano ang iyong personal na impormasyon ay maaaring i-access, kolektahin, ibahagi, at itago ng Life.Church,na tinatalakay sa ibaba.. Pipili ka tungkol sa aming paggamit at pagproseso ng iyong impormasyon sa unang pagkakataong makipag-ugnayan ka sa YouVersion at kapag nakilahok ka sa ilang functionality ng YouVersion at maaari ka ring pumili sa menu ng settings ng iyong YouVersion Member account o sa https://www.bible.com/settings.

Malugod naming tinatanggap ang iyong mga tanong at komento.

Malugod naming tinatanggap ang anumang katanungan o komento na maaaring mayroon ka tungkol sa Patakaran sa Pribasya na ito at sa aming mga gawain ukol sa pribasya. Kung mayroon kang anumang katanungan o komento, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng liham sa Life.Church, Attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034, o sa pamamagitan ng email sa help@youversion.com.

Kung saan binigyan ka ng YouVersion ng ibang salin maliban sa Ingles na Patakaran sa Pribasya, sumasang-ayon ka na ang salin na ito ay para lamang sa iyong kaginhawaan at tanging ang Ingles na bersyon lamang ng Patakaran sa Pribasya ang namamahala ng iyong ugnayan sa YouVersion. Kung mayroong anumang pagkakasalungatan sa pagitan ng Ingles na bersyon ng Patakaran sa Pribasya at sa tinutukoy ng salin, ang bersyon ng Ingles ang mananaig.


Mga Depinisyon

Upang gawing mas madaling basahin ang dokumentong ito, gagamit kami ng ilang mga pinaikling termino sa kabuuan. Halimbawa, kapag binanggit namin ang "YouVersion," kami ay tumutukoy sa:

Ang mga produkto ng YouVersion ay pagmamay-ari at pinatatakbo ng Life Covenant Church, Inc., kung saan ay tutukuyin namin bilang "Life.Church," "kami," o "namin" sa buong patakarang ito. Pinapayagan namin ang paggamit ng YouVersion ng mga hindi rehistradong gumagamit, na tatawagin naming "Mga Bisita," pati na rin ang mga rehistradong gumagamit, o "Mga Miyembro." Kapag tinukoy namin ang pareho sa patakarang ito, gagamitin namin ang terminong "Mga Gumagamit," "Mga User," "ikaw," o "mo."


Impormasyong Kinokolekta Namin at Kung Paano Namin Ito Kinokolekta

Ang impormasyon na kinokolekta namin ay nakasalalay sa mga serbisyo at functionality na iyong ninanais. Maaari kang tumangging magsumite ng personal na impormasyon sa amin; gayunpaman, maaari itong humadlang sa amin na magkaroon ng kakayahang magbigay sa iyo ng ilang serbisyo o functionality ng YouVersion. Ang personal na impormasyon na kinokolekta namin at ang layunin kung saan ginagamit namin ang impormasyong iyon ay nakasaad sa ibaba.

Personal na impormasyon na ibinibigay mo sa amin.

Hindi mo kailangang mag-sign up para sa isang Membership account upang magamit ang YouVersion. Gayunpaman, sa pamamagitan ng Membership o Pagiging Kasapi ay nagagawa naming iakma ang YouVersion upang mas maging isang pansariling karanasan. Upang makagawa ng YouVersion Membership account, kinakailangan namin na magbigay ka ng isang pangalan, apelyido, at isang wastong email address. Gagamitin namin ang impormasyong ito upang iugnay sa iyo ang iyong partikular na YouVersion Member account. Matapos mong lumikha ng isang YouVersion Member account, maaari mo ring piliin na ibigay ang iyong kasarian, edad, website, paglalarawan ng iyong lokasyon, isang maikling talambuhay, isang larawan ng profile, at iba pang impormasyon tulad ng Mga Kontribusyon ng User (binibigyang-kahulugan sa ibaba). Ang lahat ng ito, kung iyong ibinigay, ay maiuugnay sa iyong account hanggang sa tanggalin mo ang iyong account o hilingin na ang impormasyon ay tanggalin katulad ng isinasaad sa ibaba.

Higit pa sa personal na impormasyong nakolekta upang lumikha ng isang Member account, mamimili ka kung anong karagdagang impormasyon ang iyong ibibigay sa amin. Kinokolekta namin ang personal na data mula sa iyo kapag nagbigay, nag-post, o nag-upload ka nito sa YouVersion. Hindi mo kailangang ibigay ang impormasyong ito; gayunpaman, kung hindi mo gagawin, maaari nitong limitahan ang aming kakayahan na gawing mas personal ang YouVersion at ang iyong kakayahang gamitin ang YouVersion sa buong saklaw nito. Ang partikular na pagpapagana ng YouVersion na maaari mong ibigay at maaari naming iproseso ang iyong impormasyon ay tinatalakay sa ibaba.

Ang Iyong Mga Kontribusyon ng User

Pinapahintulutan ng YouVersion ang mga gumagamit na ilathala, ipamahagi, at ipakita ang ilang nilalaman (tinutukoy namin iyon bilang "na-post" o "ipinost" at ang nilalaman bilang "mga post"). Maaaring magawa ang mga post sa mga pampublikong lugar ng YouVersion, website, at mga social media account na iyong naa-access sa pamamagitan ng YouVersion, o ipinadala sa ibang mga gumagamit ng YouVersion o mga third party na pinili mong gamitin sa ibang platform o serbisyo. Halimbawa, kasama nito ang pagkomento sa post ng isang kaibigan o paglikha at pagbabahagi ng isang Bersikulong Larawan. Pinapahintulutan ka rin ng YouVersion na lumikha ng ilang nilalaman na mapapanatili sa iyong account, tulad ng Tala o Bookmark ng isang talata sa Biblia, na kung saan ang ilan ay maaari mo ring i-post upang maibigay sa iba. Tatawagin namin ang lahat ng mga nilalaman na iyong nilikha, nai-post man o hindi, bilang "Mga Kontribusyon ng User."

Pinoproseso namin ang iyong Mga Kontribusyon ng User upang mapadali ang iyong kakayahang gumawa, gumamit, mag-imbak, at ipamahagi ang Kontribusyon ng User ayon sa iyong pinili. Iuugnay namin ang iyong Mga Kontribusyon ng User sa iyong account hangga't pinipili mong huwag tanggalin ang mga ito. Pakitandaan na kung magbibigay ka ng personal na impormasyon sa pampublikong paraan, sa pamamagitan man ng mga collaborative na pag-post, social media, message board, o iba pang pampublikong online na forum, ang impormasyong ito ay maaaring kolektahin at gamitin ng iba.

Ang Mga Kontribusyon ng User ay pino-post at ipinapadala ayon sa iyong sariling peligro

. Hindi namin makokontrol ang mga aksyon ng iba pang mga User o mga third party kung saan pinili mong ibahagi ang iyong Mga Kontribusyon ng User. Samakatuwid, hindi namin magagawa at hindi magagarantiya na ang iyong nakabahaging Mga Kontribusyon ng User ay hindi titingnan o gagamitin sa isang hindi awtorisadong paraan, at hindi rin kami tumatanggap ng anumang pananagutan na nauugnay sa iyong Mga Kontribusyon ng User.

Mga Donasyon at Pagbibigay.

Kung pipiliin mong magbigay ng boluntaryong donasyon sa pamamagitan ng YouVersion o isang third-party na website na naka-link sa YouVersion, pagkatapos at pagkatapos lamang nito ikaw ay aabisuhan at kakailanganing magbigay ng credit card, bank account, at iba pang impormasyon sa pagbabayad na kinakailangan upang maproseso ang transaksyon. Kokolektahin namin ang pagtatalaga para sa iyong donasyon, kung magbibigay ka ng isa, pati na rin ang personal na impormasyon tulad ng iyong pangalan, address, bansa, numero ng telepono, at/o email address upang matiyak na ang iyong donasyon ay ginagamit para sa layuning hinihiling mo at upang magbigay sa iyo ng isang "Taunang Ulat ng Pagbibigay" na nagsasaad ng iyong (mga) donasyon para sa mga layunin ng buwis o sa iyong personal na paggamit. Hindi kami mag-iimbak o kung hindi man ay magpoproseso ng impormasyong pinansyal na ibinigay sa amin online para sa layunin ng pagbibigay ng donasyon. Sa petsa ng Patakarang ito, ginagamit namin ang Stripe o PayPal upang iproseso ang iyong mga pagbabayad sa online na donasyon. Para sa impormasyon kung paano pinoproseso ng mga third party na ito ang iyong impormasyon, mangyaring sumangguni sa kanilang mga patakaran sa pribasya, na maaaring matagpuan dito: https://stripe.com/privacy; https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Mga Komunikasyon mo sa amin.

Nangongolekta kami ng impormasyon tungkol sa iyo kapag nagpadala ka, tumanggap, o nakikipag-ugnayan sa mga mensahe mula sa amin, kabilang na ang pagsumite mo ng personal na impormasyon o mga kahilingan sa pamamagitan ng pag-email sa help@youversion.com o sa pamamagitan ng website help.youversion.com. Pinapanatili at ginagamit namin ang mga komunikasyong iyon upang iproseso ang iyong mga katanungan, tumugon sa iyong mga kahilingan, at pagbutihin ang YouVersion at ang aming mga serbisyo. Kung ikaw ay isang Miyembro, pananatilihin namin ang iyong mga komunikasyon sa amin na nauugnay sa iyong account hangga't aktibo ang iyong Membership.


Mga Teknolohiya sa Awtomatikong Pagkolekta ng Datos

Sa pagsang-ayon sa aming Patakaran sa Pribasya, sumasang-ayon ka sa paggamit ng mga cookie at mga katulad na teknolohiya (tulad ng web beacon, pixels, tags, at mga device identifier na aming tinutukoy bilang “mga cookie”) na inilalarawan sa patakarang ito. Kung gagamitin mo ang YouVersion nang hindi binabago ang mga setting ng iyong browser o device upang i-disable ang mga cookie, ipapalagay naming pumapayag kang makatanggap ng lahat ng mga cookie mula sa YouVersion.

Mga cookie at iba pang mga katulad na teknolohiya.

Ang mahalaga,

HINDI

kami gumagamit ng cookies o mga katulad na teknolohiya para magbigay ng mga ad na nakabatay sa interes para sa mga third-party na mga produkto o serbisyo.

Gumagamit kami ng cookies upang makilala ka at/o ang iyong (mga) device sa loob, sa labas, at sa iba pang mga application ng YouVersion. Ang cookies ay tumutulong na maibigay sa iyo ang pinakamahusay na karanasan ng gumagamit ng YouVersion dahil binibigyan nila kami ng kakayahan upang makilala ka at mapanatili ang iyong mga kagustuhan bilang gumagamit mula sa isang sesyon patungo sa isa pa, na tumutulong sa aming mapanatili ang iyong account na ligtas, at pangkalahatang pinagbubuti ang mga functionality ng mga produkto at serbisyo na inihahandog sa pamamagitan ng YouVersion. Tinutulungan rin kami ng mga ito na masiguro na ang impormasyon ng Miyembro ay ginagamit na nakaugnay sa tamang account ng Miyembro.

Ginagamit namin ang cookies upang mangolekta ng mga detalye ng iyong paggamit ng YouVersion (kabilang ang datos ng trapiko, datos ng lokasyon ng IP, mga log, uri ng browser, wika ng browser, ang hiniling na paggana at ang panahon ng iyong mga kahilingan), at iba pang datos pangkomunikasyon at mga mapagkukunan na iyong binubuksan, ginagamit, at nililikha sa o sa pamamagitan ng YouVersion. Ginagamit namin ang impormasyong ito upang magbigay ng isang naangkop na karanasan sa YouVersion para sa iyo at upang makipag-usap sa iyo nang mas epektibo. Kinokolekta din ang impormasyon upang matukoy ang pinagsama-samang bilang ng mga natatanging aparato na ginagamit upang buksan ang YouVersion at/o mga bahagi ng YouVersion, subaybayan ang kabuuang paggamit, pag-aralan ang datos ng paggamit, at pagbutihin ang paggana ng YouVersion para sa lahat ng mga Gumagamit. Maaari naming pagsamahin ang impormasyong ito upang mabigyan ka ng mas mahusay na karanasan at upang mapabuti ang kalidad ng aming serbisyo.

Sa pangkalahatan, pinapanatili namin ang datos na kinokolekta namin mula sa cookies sa loob ng 21 araw ngunit maaari itong i-save sa mas mahabang panahon kung kinakailangan tulad ng kapag kinakailangan ng batas o para sa mga teknikal na dahilan. Bagama't karamihan sa mga internet browser ay tumatanggap ng cookies bilang default, maaari mong kontrolin ang cookies sa pamamagitan ng iyong mga setting ng browser at mga katulad na gamit o tanggihan ang cookies nang buo. Kung tumanggi kang tumanggap ng cookies, maaaring hindi mo mabuksan ang ilang bahagi ng YouVersion, pagbabawalan mo kaming ihatid ang buong kakayahan ng YouVersion, at maaaring mapigilan ang paggamit ng ilang tampok at serbisyo na nangangailangan ng mga teknolohiyang ito.

Hindi kayang pangasiwaan ng Life.Church ang iba pang mga site, nilalaman, o application na iniugnay o ibinigay mula sa loob ng YouVersion o aming iba pang mga website at serbisyo na ipinagkaloob ng mga third party, kabilang ang tagagawa ng iyong device, at iyong mobile service provider. Ang mga ikatlong partido na ito ay maaaring maglagay ng mga sarili nilang mga cookie o iba pang mga file sa iyong computer, mangolekta ng datos, o manghingi ng personal na impormasyon mula sa iyo. Ang impormasyong kanilang kinokolekta ay maaaring maiugnay sa iyong personal na impormasyon o maaari silang mangolekta ng impormasyon, kabilang ang personal na impormasyon, tungkol sa iyong mga gawain sa online sa paglipas ng panahon at sa iba't-ibang mga website, app, at iba pang mga serbisyo sa online. Ang mga ikatlong partido na ito ay maaaring gumamit ng impormasyong ito upang mabigyan ka ng nilalaman na nakatuon batay sa interes (pag-uugali). Hindi namin kinokontrol ang mga teknolohiyang pagsubaybay ng mga third party o kung paano ito magagamit. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa sinabing nilalaman, dapat kang direktang makipag-ugnayan sa responsableng tagapagbigay ng serbisyo.

Mga Attribution Provider.

Iniaanunsyo namin ang YouVersion sa mga third party site tulad ng Facebook at Google at gumagamit kami ng mga third-party software development kit ("SDK") upang maglagay ng isang pag-download ng YouVersion sa patalastas na inilalagay sa third-party site. Hindi namin ipinagbibili ang iyong personal na impormasyon sa anumang ikatlong partido ni pinapayagan ang aming mga tagapagbigay ng serbisyo ng SDK na ibenta ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido o gamitin ang iyong personal na impormasyon upang mangalap ng pagbebentahan ng mga produkto o serbisyo ng ikatlong partido. Maaari kaming magbigay sa mga ikatlong partido na ito ng pinagsama-samang, hindi-pinapangalanang impormasyon sa mga patalastas na inilalagay sa kanilang mga site at idina-download ang resulta ng mga ito ng YouVersion.

Device ID, IP address at access sa network.

Kapag in-access mo ang mga website ng YouVersion o umalis ka mula rito, natatanggap namin ang URL ng parehong site na iyong pinanggalingan at ang susunod na iyong pupuntahan. Nalalaman rin namin ang impormasyon tungkol sa iyong proxy server, operating system, web browser at mga add-on, device ng pagkakakilanlan at mga tampok, at/o ang iyong ISP o mobile carrier kapag gumagamit ka ng YouVersion. Natatanggap rin namin ang datos mula sa iyong mga device at mga network, kabilang ang iyong IP address.

Ginagamit namin ang mga IP address na kinokolekta namin mula sa aming mga user upang maproseso ang mga ito gamit ang pampublikong latitud at longhitud na impormasyon kaugnay ng iyong Internet Service Provider o mobile service provider upang matukoy at, sa ilang mga pagkakataon ay makapagbigay ng larawan sa isang pinagsama-sama at hindi-pinapangalanang paraan, ng tinatayang heograpikong rehiyon para sa bawat pagkakataon ng paggamit ng YouVersion. Ang impormasyong latitud at longhitud na ito ay itinatago namin nang humigit-kumulang pitong araw para sa pag-aayos o troubleshooting at mga layuning pang-diagnostic, ngunit hindi kailanman nauugnay sa anumang impormasyon tungkol sa iyo o na magpapakilala sa iyo nang personal.

Kinokolekta din namin at ginagamit ang mga pahintulot sa wireless (o "WiFi") ng iyong mobile device upang matukoy kung ikaw ay nakakonekta sa isang WiFi o cellular network. Ang impormasyong ito ay ginagamit upang makapaghandog ng pinakamahusay na user experience o karanasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mataas na media resolution sa isang user na nakakonekta sa isang high-speed WiFi na koneksyon kaysa sa isang cellular network. Ginagamit din ang mga pahintulot sa WiFi para sa pagka-cast ng nilalaman sa Chromecast at mga katulad na device. Ang impormasyong ito ay hindi nakatago o ibinabahagi ng YouVersion.


Paano Namin Ginagamit Ang Iyong Impormasyon

Ginagamit namin ang datos na kinokolekta namin tungkol sa iyo at ibinibigay mo sa amin pati na rin ang mga imperensiya na ginagawa namin mula sa impormasyong tulad ng mga sumusunod:

 • Upang magbigay, sumuporta, at isapersonal ang YouVersion at funcionality ng YouVersion na iyong hiniling;
 • Upang lumikha, mapanatili, ma-customize, at mapanatiling ligtas ang iyong YouVersion account, kung mayroon man;
 • Upang maproseso ang iyong mga kahilingan at tumugon sa iyong mga katanungan;
 • Upang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa iba pang mga produkto o serbisyo ng YouVersion;
 • Upang mapanatili ang kaligtasan, seguridad, at integridad ng YouVersion at ang imprastraktura na nagpapadali at nagpapabilis ng paggamit ng YouVersion;
 • Para sa pag-unlad at panloob na pagsusuri;
 • Upang gampanan ang anumang iba pang layunin sa pagbibigay mo nito;
 • Upang tuparin ang aming mga obligasyon at ipatupad ang aming mga karapatan, kabilang ang mga nasa ilalim ng Patakaran sa Pribasya na ito at ang aming Mga Tuntunin ng Paggamit;
 • Tulad ng inilalarawan sa Patakaran sa Pribasya na ito;
 • Sa anumang paraan na maihahayag namin sa inyo kapag nagbigay kayo ng impormasyon; at
 • Sa anumang paraan na may iyong pahintulot.

Membership o Pagiging Kasapi.

Ginagamit namin ang personal na impormasyon na iyong ibinibigay upang lumikha at mapanatili ang iyong Membership account. Ginagamit din namin ang impormasyong ito upang pahintulutan at patunayan ang pag-access mo sa iyong account. Itinatago namin ang impormasyong ito at ang impormasyong patungkol ng iyong paggamit ng YouVersion (kasama ang Mga Kontribusyon ng User) kaugnay ng iyong Membership account hanggang sa ikaw ay isang Miyembro. Halimbawa, ang iyong unang pangalan at apelyido at email address ay maiimbak at gagamitin namin kaugnay ng pangalan ng iyong account o ng isang auto-generated na account ID upang mapatunayan na ikaw ang tamang gumagamit ng iyong account. Itatago rin namin ang iyong Mga Kontribusyon ng User na may kaugnayan sa iyong Member account upang pahintulutan kang mag-access, muling maka-access, mag-post, at kung sa anupamang paraan mo nais gamitin ang iyong Mga Kontribusyon ng User ayon sa iyong kagustuhan.

Mga Kaibigan.

Pahihintulutan ka ng YouVersion na makipag-usap at makipag-ugnayan sa iba pang mga gumagamit ng YouVersion upang magbahagi ng mga bersikulo ng Biblia, Mga Kontribusyon ng User, at iba pang nilalaman. Nasa sa iyo ang pagpili kung ikaw ay makikipag-usap o makikipag-ugnayan sa isa pang Miyembro at magbabahagi ng iyong impormasyon o Mga Kontribusyon ng User.

Upang mapadali ang iyong mga koneksyon sa iba pang mga miyembro ng YouVersion, ikaw ay bibigyan ng pagpipilian kung ibabahagi mo sa amin ang contact informattion o mga impormasyon ng iyong mga kaugnayan na nakaimbak sa iyong device. Hindi mo kailangang ibahagi ang impormasyong ito upang magamit ang YouVersion o kumonekta sa sinumang partikular na Miyembro. Kung magpasya kang ibahagi ang impormasyong ito sa amin, gagamitin lamang ito upang subukan at iugnay ang iyong mga contact o kaugnayan sa iba pang Mga Miyembro ng YouVersion upang lumikha ng mga potensyal na mga koneksyon sa YouVersion at maiimbak lamang ito sa amin hangga't mayroon kang isang YouVersion account ng Miyembro. Kapag binigyan mo kami ng access sa iyong mga kaugnayan sa iyong device para sa layunin ng pagtanggap ng mga mungkahing kaibigan, pagbibigay-abiso kung sumali ang isang kaugnayan, o pagpapadala ng isang imbitasyon sa YouVersion, ang impormasyong ito ay nakaimbak sa aming mga server sa isang hashed format para sa layunin ng paghahandog sa iyo ng functionality na ito.

Ginagamit ng ilang tampok ng YouVersion ang iyong tumpak na lokasyon, kung pipiliin mong ibahagi ito, para magbigay o magmungkahi ng nilalaman at impormasyon, tulad ng pagtulong sa iyong pumasok sa isang kaganapan o pagmumungkahi ng nilalaman mula sa malalapit na organisasyon. Tatawagin namin itong "mga tampok na nakabatay sa lokasyon". Upang gamitin o makapunta sa mga tampok na nakabatay sa lokasyon, bibigyan ka ng opsyong ibahagi sa amin ang iyong tumpak na lokasyon at, kung pipiliin mong gawin ito, gagamitin lang namin ang impormasyong iyon upang magbigay ng mga tampok na nakabatay sa lokasyon, gawing personal ang iyong karanasan sa YouVersion at para sa panloob na pagsusuri at pagpapaunlad ng ating mga produkto at serbisyo.

Pagkatapos mong bigyan kami ng pahintulot na ito, ipagpapalagay namin na mayroon kaming pahintulot na iproseso ang iyong lokasyon sa ganitong paraan hanggang sa bawiin o limitahan mo ang iyong pahintulot. Maaari mong piliing bawiin o limitahan ang iyong mga pahintulot para sa pagbabahagi ng lokasyon sa pamamagitan ng mga setting ng iyong device.

Kung pipiliin mong hindi ibahagi ang iyong tumpak na lokasyon, maaaring payagan pa rin ng ilang tampok na nauugnay sa lokasyon ang limitadong functionality (halimbawa, maaari ka pa ring manu-manong maghanap ng mga kaganapan sa paligid mo), ngunit maaaring hindi mo mapuntahan ang iba pang ganoong tampok. Magagawa mo pa ring mapuntahan at gamitin ang mga tampok na hindi nakabatay sa lokasyon ng YouVersion.

Ibinabahagi namin ang iyong partikular na lokasyon kung may pahintulot mo. Kung pipiliin mong gawing nakikita ng iyong mga kaibigan o ng publiko ang ilang partikular na impormasyong nauugnay sa lokasyon, bibigyan mo kami ng tahasang pagpapahintulot na ibahagi ang impormasyong iyon sa mga taong iyong tinukoy. Maaari mong baguhin ang pahintulot na ito anumang oras sa mga setting ng iyong app.

Nilalaman ng YouVersion.

Kinokolekta namin ang pamamaraan kung paano mo ginagamit ang YouVersion at ang nilalaman nito, tulad ng iyong mga kahilingan sa panalangin, mga kabanata ng Biblia at mga Gabay sa Biblia na iyong ibinubuksan, pati ang wikang pinipili mo upang gamitin ang nilalaman na iyon. Kinokolekta rin namin at iniimbak ang Mga Kontribusyon ng User na iyong nilikha, tulad ng Mga Bookmark, Mga Haylayt, at Mga Tala. Pinoproseso namin ang impormasyong ito upang pahintulutan kang magbukas at gumamit ng nilalaman na iyong nilikha o nais mong mapuntahan sa bawat sesyon ng YouVersion.

Magkakaroon ka ng pagpipilian kung ida-download ang ilang nilalaman ng YouVersion at Mga Kontribusyon ng User sa iyong device. Magkakaroon ka ng pagpipilian kung pahihintulutan mong mag-access ang YouVersion sa storage o imbakan ng iyong device upang idagdag at baguhin ang nai-download na nilalaman na ito. Ang pag-access sa storage ng iyong device ay ginagamit lamang ng YouVersion para sa pag-download ng hiniling na nilalaman sa iyong device.

Desisyon mo kung gagawa, mag-aaccess, o mag-imbak ka ng impormasyon at nilalaman ng YouVersion. Kung gagawin mo ang alinman dito, itatago namin ito kasama ng iyong Membership account. Maaari kaming gumamit ng impormasyon tungkol sa iyong paggamit ng YouVersion at ang mga imperensiya namin mula sa paggamit na iyon upang magbigay ng mga rekomendasyon sa iyo ng iba pang nilalaman ng YouVersion o Life.Church. Halimbawa, batay sa isang Gabay sa Biblia na nakumpleto mo, maaari kaming magmungkahi ng karagdagang mga Gabay sa Biblia para sa iyo. Maaari mong piliin na ihinto ang pagtanggap ng mga rekomendasyong ito sa pamamagitan ng email, gaya ng tinalakay sa ibaba.

Mga Komunikasyon mo sa amin.

Nakikipag-ugnayan kami sa iyo sa pamamagitan ng push notification, email, o mga in-app na mensahe. Kung nakikipag-ugnayan kami sa iyo sa pamamagitan ng email, maaari kang mag-unsubscribe sa mga mensaheng ito sa pamamagitan ng unsubscribe link sa mga email na nagbibigay ng mga mensaheng ito. Maaari mo ring iangkop ang iyong mga setting ng notification anumang oras sa loob ng menu ng Mga Setting ng YouVersion App o sa pamamagitan ng pagbisita sa bible.com/settings.

Mga Rekomendasyon at Iba Pang Komunikasyon

Ginagamit namin ang datos na mayroon kami tungkol sa iyo at mga imperensiya na ginagawa namin mula sa datos na iyon upang magrekomenda ng ilang nilalaman at functionality pati na rin ang mga karagdagang produkto at serbisyo na inaalok sa pamamagitan ng YouVersion. Maaari naming pagsamahin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin sa impormasyong kinokolekta namin sa pamamagitan ng iba pang mga serbisyo at produkto ng Life.Church pati ang mga imperensiya na ginagawa namin mula sa mga ito para sa aming panloob na pagbuo upang mapabuti ang pangkalahatang kalidad ng lahat ng mga serbisyo at produkto na ibinibigay ng Life.Church. Maaari rin kaming gumawa ng mga rekomendasyon sa iyo para sa iba pang mga serbisyo at mga produkto ng Life.Church batay sa impormasyong ibinibigay mo at sa aming hinuha. Maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng push notification, email, telepono o mga in-app na mensahe upang talakayin ang mga rekomendasyon at oportunidad, kung paano gamitin ang YouVersion, at iba pang mga balitang mensahe ng YouVersion.

Mga Poll at Survey

Ang mga poll at survey ay minsanan naming isinasagawa sa pamamagitan ng YouVersion. Hindi ka obligadong tumugon sa mga poll o survey, at mayroon kang mga pagpipilian tungkol sa impormasyong ibinibigay mo. Dahil maaaring magkakaiba ang layunin ng mga poll at survey na ito, magbibigay kami ng mga detalye na may kaugnayan sa pagbubunyag at paggamit ng personal na impormasyon na may kaugnayan sa anumang poll o survey bago ka magbigay ng anumang impormasyon.

Seguridad, Legal at Mga Teknikal na Isyu

Maaari naming gamitin ang iyong impormasyon upang makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa seguridad ng iyong account, legal, at iba pang mga isyu na nauugnay sa serbisyo. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na hindi mo maaaring piliing ihinto ang pagtanggap ng mga naturang mensahe mula sa amin. Maaari naming gamitin ang iyong personal na impormasyon upang mag-imbestiga, tumugon at malutas ang mga isyu at reklamong legal, seguridad, at teknikal, kabilang ang, kung kinakailangan, mga layuning pangseguridad o posibleng panloloko, mga paglabag sa batas o aming Mga Tuntunin ng Paggamit o Patakaran sa Pribasya na ito, o pagtatangka upang makapinsala; gayunpaman, sumasang-ayon ka na wala kaming obligasyon na pigilan o subaybayan ang alinman sa mga nabanggit.

Abiso

Maaari naming gamitin ang iyong personal na impormasyon upang magbigay ng abiso tungkol sa isang insidente sa seguridad o paglabag sa datos, sa pamamagitan ng: (i) pagpapadala ng isang mensahe sa email address na iyong ibinigay (kung naaangkop); (ii) pag-post sa isang pampublikong pahina ng YouVersion o sa pamamagitan ng isang in-app na mensahe; (iii) sa pamamagitan ng pangunahing pambansang media; at/o (iv) telepono, kabilang ang mga pagtawag at/o pagpapadala ng text message, kahit na ipinadala sa pamamagitan ng awtomatikong paraan kabilang ang mga awtomatikong dialer. Ang mga karaniwang rate ng text at data messaging ay maaaring mailapat mula sa iyong carrier. Ang mga abisong ipinadala sa pamamagitan ng email ay magiging epektibo kung kailan ipinadala namin ang email, ang mga abiso na ibinibigay namin sa pamamagitan ng pag-post ay magiging epektibo sa panahon ng pag-post nito at sa pamamagitan ng in-app messaging kung kailan ginawa ang mensahe, at ang mga abiso na ibinibigay namin sa pamamagitan ng telepono ay magiging epektibo kung kailan ito ipinadala o itinawagl. Pinapayagan mong tumanggap ng mga elektronikong komunikasyon mula sa Life.Church na may kaugnayan sa YouVersion at sa iyong paggamit at pag-access sa mga serbisyong ibinigay sa pamamagitan ng YouVersion. Tungkulin mong panatilihing gumagana ang iyong email address at anumang iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay mo sa amin upang maibigay namin sa iyo ang mga komunikasyon na ito.

Mga Analytics at Nagawa.

Isinasagawa namin ang panloob na pagsusuri ng mga personal na datos na mayroon kami at ang paggamit ng nilalaman ng YouVersion, pati na rin ang mga imperensiya na ginagawa namin mula sa datos na iyon, upang ibigay at i-update ang YouVersion, makipag-ugnayan sa iyo at iproseso ang impormasyong ipinaliwanag sa Mga Tuntunin dito, at para sa panloob na pagsusuri tulad ng pagmamasid sa mga panlipunan, pang-ekonomiya, at heograpiyang kalakaran na nauugnay sa nilalaman ng YouVersion. Sa ilang mga pagkakataon, nakikipagtulungan kami sa mga pinagkakatiwalaang third party upang maisagawa ang pananaliksik na ito, sa ilalim ng mga pamamahala na idinisenyo upang maprotektahan ang iyong pribasya, tulad ng tinatalakay sa ibaba. Maaari naming ibunyag ang paggamit ng nilalaman ng YouVersion sa isang pinagsama-sama at hindi-pinapangalanang paraan na hindi nagsisiwalat ng sinumang partikular na gumagamit o anumang impormasyon na nagpapakilala sa gumagamit. Halimbawa, maaari naming gamitin ang iyong datos upang makabuo ng mga istatistika tungkol sa pangkalahatang paggamit ng YouVersion sa buong mundo o sa mga partikular na rehiyon ng heograpiya o sa mga partikular na kaganapan o lugar.

Gumagamit rin kami ng mga pinagsama-sama at hindi-pinapangalanang datos ng mga gumagamit upang itaguyod sa merkado ang YouVersion, kabilang ang mga komunikasyon sa pagpaparami ng Pagiging Kasapi ng YouVersion at pagpapalawak ng mga network, tulad ng pagdiriwang ng kabuuang bilang ng mga nag-install ng YouVersion. Kapag nakakita ka ng mga istatistika na aming ibinabahagi sa publiko tulad ng pandaigdigang pakikilahok sa YouVersion, sinisiguro naming suriin at ilathala ang mga datos sa isang pinagsama-samang paraan, upang protektahan ang iyong pribasya at mapanatiling kumpidensyal ang iyong pagkakakilanlan at personal na impormasyon. Gumagamit kami ng datos, kabilang ang personal na impormasyon na ibinigay ng mga user, pangkalahatang datos ng mga user, mga datos na nakalap mula sa paggamit ng YouVersion, mga public feedback at mga impormasyong nakuha mula sa mga datos na ito upang magsagawa ng panloob na pananaliksik at pagbuo upang makapagbigay ng mas mahusay na pangkalahatang karanasan sa YouVersion, masukat ang pagganap ng YouVersion at madagdagan ang gamit ng YouVersion at mga tampok nito. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa YouVersion na karaniwang magagamit agad, pati na rin ng pagpapadala sa mga gumagamit ng mga mensahe sa pamamagitan ng YouVersion na nagmumungkahi ng functionality at nilalaman ng YouVersion.

Sensitibong Datos

Sa pamamagitan ng pag-download at paggamit ng YouVersion, hindi namin ipinapalagay na ikaw ay nasa anumang partikular na relihiyon o nagpapahayag sa amin ng anumang partikular na paniniwala sa relihiyon; ipinapalagay lang namin na interesado ka sa nilalamang ibinibigay namin. Hindi namin hinihiling na ang mga gumagamit ay magbigay ng impormasyon tungkol sa mga naturang paniniwala o magbigay ng anumang iba pang sensitibong data gaya ng lahi, etnisidad, pilosopikal na paniniwala, o pisikal o mental na kalusugan upang gamitin ang YouVersion o lumikha o magpanatili ng YouVersion Member account.

Ang ilang mga tampok na nasa YouVersion ay gumagamit ng personal na impormasyon na maaaring sumalamin sa iyong relihiyon o pilosopikal na paniniwala. Bago namin kolektahin o iproseso ang impormasyong ito para sa mga naturang tampok, kukunin namin ang iyong tahasang pahintulot. Bilang karagdagan sa mga tampok na ito, mayroon kang kontrol sa nilalaman ng ilang partikular na bagay na iyong nililikha, ibinabahagi, at iniimbak sa pamamagitan ng YouVersion, at kung bibigyan mo kami ng sensitibong impormasyon sa anumang nilalaman na iyong nilikha, ibinabahagi, at iniimbak, ipagpapalagay namin na mayroon kaming pahintulot mo na iproseso ang impormasyong iyon.

Hindi namin ibebenta ang iyong sensitibong personal na impormasyon, ngunit maaaring kailanganin naming ibahagi ito sa mga third-party na service provider na nagbibigay-daan sa aming magbigay ng ilang partikular na tampok ng app, at ang mga service provider na iyon ay kinakailangan na panatilihing lihim ang iyong personal na impormasyon at gamitin lamang ito para sa pagbibigay sa amin ng mga serbisyo. Ipoproseso namin ang sensitibong impormasyong kinokolekta namin at mga hinuha namin tungkol sa pareho alinsunod sa aming Patakaran sa Pribasya at para sa layunin ng pagpayag at pagpapadali sa iyong paggamit ng mga partikular na tampok ng app na iyon, upang gawing personal ang iyong karanasan ng user, upang magmungkahi ng iba pang nilalaman at serbisyo, at sa panloob upang mapabuti ang aming mga serbisyo. Kung pipiliin mong magbigay ng anumang sensitibong impormasyon sa amin, maaari naming gamitin ang impormasyong iyon kasama ng iba pang hindi sensitibong impormasyong ibinibigay mo upang lumikha ng mas personal na karanasan sa YouVersion para sa iyo at upang maisagawa ang mga serbisyo at pagkilos na iyong hinihiling, tulad ng pagbabahagi o pag-iimbak ng nilalaman na iyong nililikha. Sa anumang kaganapan, ang Life.Church ay magpoproseso lamang ng sensitibong impormasyon na ibibigay mo sa amin para sa mga lehitimong aktibidad ng Life.Church sa ngalan mo at alinsunod lamang sa mga tuntunin ng patakarang ito at anumang karagdagang mga kahilingang gagawin mo tungkol sa impormasyon. Papanatilihin din namin ang iyong impormasyon na napapailalim sa naaangkop na mga pananggalang na tinalakay sa patakarang ito at kung hindi man ay ibinibigay ng Life.Church.

May karapatan kang bawiin ang iyong pahintulot sa aming pagkolekta at pagproseso ng iyong sensitibong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pag-off at pagtigil sa paggamit ng mga tampok ng YouVersion na gumagamit ng impormasyong ito o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mail sa Life.Church, Attn.: YouVersion Support, 4600 E 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034, o sa pamamagitan ng email sa help@youversion.com; gayunpaman, ang pag-aalis ng iyong pahintulot ay maaaring makahadlang sa aming kakayahang magbigay ng ilang partikular na functionality.


Pagbubunyag ng Iyong Impormasyon

Hindi namin ipinagbibili o ibinabahagi ang iyong personal na datos sa anumang mga third-party na advertiser o ad network para sa kanilang mga layunin na pagpapatalastas. Maaari naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido upang magamit ang aming kakayahang makapagbigay ng YouVersion, tulad ng nakasaad sa ibaba.

Pagbubunyag bilang Iyong Kinatawan.

Maaari naming ibunyag ang personal na impormasyon na aming kinokolekta o ibinibigay mo tulad ng inilarawan sa Patakaran sa Pribasya na ito upang matupad ang aming mga obligasyon sa ilalim ng aming Mga Tuntunin ng Paggamit, upang maisakatuparan ang layunin kung saan ibinigay mo ito, para sa anumang iba pang layunin na hiniling mo kapag ibinigay mo ang impormasyon, o para sa anumang iba pang layunin kung saan mayroon kaming pahintulot.

Pagbubunyag Mo.

Kapag ikaw ay magbabahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng YouVersion, ang impormasyon na iyon ay makikita mo at ng sinumang piliin mong bahaginan nito. Kung bibigyan mo ng access ang iyong YouVersion account sa ibang mga application at serbisyo, batay sa iyong pagsang-ayon, ang mga serbisyo na iyon ay magkakaroon ng access sa impormasyon na iyong ibinahagi. Ang paggamit, pagkolekta at proteksyon ng iyong datos ng mga tulad na serbisyo ng third party ay batay sa mga patakaran ng mga third party na ito.

Panloob na Pagbubunyag.

Ipoproseso namin ang iyong personal na datos sa loob ng Life.Church at mga kasama nito upang tulungan na pagsamahin ang personal na impormasyon na sakop sa iba't ibang mga aspeto ng YouVersion at sa iba pa naming mga produkto at serbisyo upang makatulong sa pagbibigay ng mga serbisyo sa iyo sa isang paraan na isinapersonal at kapaki-pakinabang sa iyo at sa iba.

Mga tagapagbigay ng serbisyo at lokasyon.

Maaari naming ibunyag ang personal na impormasyon na aming kinokolekta o ibinibigay mo tulad ng nakasaad sa Patakaran sa Pribasya na ito sa mga kontratista, service provider, at iba pang third party na ginagamit namin upang suportahan ang YouVersion (gaya ng cloud hosting, cookie provider, maintenance, analysis, audit, external marketing, pagbabayad, pagtuklas ng panloloko, at pagpapaunlad), gayundin para suportahan ang aming mga operasyon (tulad ng pakikipag-ugnayan sa iyo para sa mga potensyal na layunin ng trabaho). Maaari naming pagsamahin ang impormasyon na mayroon kami sa impormasyon ng mga service provider na ito upang mapadali ang kanilang suporta. Halimbawa, ang ilan sa mga platform na ginagamit upang magpadala ng mga email at mga abiso na ibinigay sa pamamagitan ng YouVersion ay binuo at pinamamahalaan ng mga third party, kaya ang ilan sa iyong impormasyon ay ligtas na ipinapadala sa mga serbisyong iyon upang magbigay ng ganoong functionality. Magkakaroon sila ng access sa iyong impormasyon lamang kung makatwirang kinakailangan upang maisagawa ang mga gawaing ito sa ngalan namin at obligado silang huwag ibunyag o gamitin ito para sa iba pang mga layunin. Maaari rin kaming magbigay ng pinagsama-samang, hindi natukoy na impormasyon tungkol sa mga koneksyon ng mga user ng YouVersion sa mga third-party at sa kanilang mga kaganapan o lokasyon.

Mga Content Provider ng YouVersion.

Gumagamit kami ng ilang third party upang magbigay ng ilang nilalaman ng YouVersion, tulad ng mga Gabay sa Biblia. Hindi kami nagbabahagi ng personal na impormasyon ng mga gumagamit ng YouVersion sa mga third party na ito. Gayunman, binibigyan namin ang mga ikatlong partido na ito ng pinagsama-samang analitika tungkol sa paggamit ng kanilang nilalaman ayon sa bansa gamit ang hindi-pinapangalanan at hindi-nagpapakilalang datos.

Ang aming kakayahang makapagbigay ng iba't ibang salin ng Biblia sa iba't ibang wika ay resulta ng at nasasaklaw ng mga kasunduan sa pagitan namin at ng ilang mga Panlipunang Biblia at tagapaglathala, na tatawagin naming “Mga Bible Provider ng YouVersion.” Ang Mga Kasunduan sa Lisensya na mayroon kami at ng ilang Mga Bible Provider ng YouVersion ay nagpapahintulot sa amin na bigyan ang mga user ng YouVersion ng kakayahang i-download ang ilang teksto ng Biblia para sa offline na paggamit kung aming ibibigay sa Mga Bible Provider ng YouVersion ang pangalan ng user o gumagamit, email address, at bansa para sa komunikasyon sa hinaharap. Kung ito ang iyong sitwasyon sa pag-download ng isang teksto para sa offline na paggamit, asahan na mangyayari ang mga sumusunod (i) ibabahagi lamang namin ang impormasyon na ito sa Bible Provider ng YouVersion para sa offline version na iyong hinihiling; (ii) ibabahagi lamang namin ito sa isang kumpidensyal na pamamaraan at sa pagkakataon lamang na sumang-ayon ang Bible Provider ng YouVersion na pananatilihin itong kumpidensyal; (iii) makatatanggap ka ng paalala tungkol sa mga tuntuning ito, na kailangan mong sang-ayunan sa sandaling iyon upang maipagpatuloy ang iyong pag-download. Kung hindi ka sumasang-ayon sa karagdagang paalalang ito, makapagpapatuloy ka lamang sa paggamit ng online na salin ng teksto. Wala nang iba pang personal na impormasyon mo ang ibabahagi sa alinmang Bible Provider ng YouVersion at walang impormasyon ang ibabahagi hanggang ibigay mo ang iyong pagsang-ayon sa paalalang iyon, na magbibigay sa iyo ng access na mai-download ito at magamit offline. Ang iyong pakikipag-ugnayan sa alinmang Bible Provider ng YouVersion ay sa pagitan mo lamang at ng Bible Provider ng YouVersion na iyon.

Legal na Proseso.

Posible na kakailanganin naming ibunyag ang impormasyon tungkol sa iyo kapag hiningi ng batas, subpoena, o iba pang legal na proseso. Sinusubukan naming ipaalam sa Mga Gumagamit o User ang tungkol sa mga legal na kahilingan para sa kanilang personal na datos kapag naaangkop sa aming pagpapasiya, maliban kung ipinagbabawal ng batas o utos ng korte o kapag oras ng pangangailangan. Maaari naming salungatin ang mga kahilingan kapag naniniwala kami, sa aming pagpapasiya, na ang dahilan ng mga kahilingan ay hindi sapat, hindi malinaw, o may kakulangan ng wastong awtoridad, ngunit hindi kami nangangako na tututulan ang bawat kahilingan. Maaari rin naming ibunyag ang iyong impormasyon kung mayroon kaming magandang paniniwala na ang pagsisiwalat ay makatuwirang kinakailangan upang (i) mag-imbestiga, maiwasan, o gumawa ng aksyon patungkol sa pinaghihinalaan o aktwal na ilegal na gawain o upang matulungan ang mga ahensya na nagpapatupad ng pamahalaan; (ii) ipatupad ang aming mga kasunduan sa iyo; (iii) imbestigahan at ipagtanggol ang aming sarili laban sa anumang mga habol o paratang ng mga third-party; (iv) protektahan ang seguridad o integridad ng YouVersion; o (v) ipatupad o protektahan ang mga karapatan at kaligtasan ng Life.Church, Mga Gumagamit o User, aming mga tauhan, o iba pa. Inilalaan din namin ang karapatan na kumpidensyal na ibunyag ang mga personal na impormasyon na mayroon kami tungkol sa iyo na may kaugnayan sa isang potensyal o aktuwal na pagsasama o pagkuha tulad ng pagbebenta ng lahat o malaking bahagi ng aming mga pag-aari.


Pagbura, Pag-access at Pagwasto ng Iyong Impormasyon

Paano gumawa ng iyong mga kahilingan.

Para sa personal na datos na mayroon kami tungkol sa iyo, maaari mong hilingin ang mga susmusunod:

 • Pagtatanggal

  : Maaari mong hilingin sa amin na burahin o tanggalin ang lahat o ilan sa iyong personal na datos. Pakitandaan na ang paggawa nito ay maaaring limitahan ang iyong kakayahang gumamit ng ilang partikular na pagpapagana ng YouVersion. Pakitandaan na ang isang email address ay kinakailangan upang magkaroon ng isang Member account upang matiyak na maayos naming mapatotohanan ang mga potensyal na gumagamit ng account na iyon.
 • Pagwawasto/Pagbabago

  : Maaari mong baguhin ang ilan sa iyong personal na datos sa pamamagitan ng iyong account o hilingin sa amin na baguhin, i-update, o ayusin ang iyong datos sa ilang partikular na kaso, kabilang na sa mga kaso kung saan hindi ito tumpak.
 • Pagtutol, Paglilimita o Paghihigpit, Paggamit ng Datos

  : Maaari mong hilingin sa amin na ihinto ang paggamit ng lahat o ilan sa iyong personal na datos o limitahan ang paggamit nito.
 • Karapatan na I-access at/o Kunin ang Iyong Datos

  : Maaari kang humingi sa amin ng kopya ng o pagsisiwalat tungkol sa iyong personal na datos na ibinigay mo sa amin.

Ang ilang mga batas ay maaaring magbigay ng karapatang gawin ang mga ito at karagdagang mga kahilingan tungkol sa iyong personal na impormasyon. Kung binigyan mo kami ng personal na impormasyon at nais mong gumawa ng ganoong kahilingan sa ilalim ng batas ng isang partikular na rehiyon, isama ang pariralang “[Iyong Estado/Bansa] Privacy Request” sa linya ng paksa ng iyong kahilingan at ipadala ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng help@youversion.com o sa pamamagitan ng liham sa Life.Church, attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034.

Hinihiling namin sa mga indibidwal na gumagawa ng mga kahilingan na ipakilala ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang pangalan, address, at email address at tukuyin ang impormasyong kanilang hinihiling na mabuksan, maiwasto, o mabura bago namin iproseso ang anumang mga kahilingan. Maaari kaming humiling ng dagdag na impormasyon upang matiyak ang pagkakakilanlan ng humihiling. Maaari rin naming tanggihan ang pagproseso ng mga kahilingan kung hindi namin mapapatunayan ang pagkakakilanlan ng humihiling o kung naniniwala kami na ang kahilingan ay mapanganib sa pribasya ng iba, lumalabag sa anumang batas o kinakailangan sa batas, magiging sanhi na maging mali ang impormasyon, o para sa isang katulad na lehitimong layunin.

Hindi kami mangdidiskrimina laban sa iyo sa paggamit ng anuman sa iyong mga karapatan sa ilalim ng naaangkop na batas. Hindi kami maniningil ng bayad upang iproseso o tugunan ang iyong kahilingan maliban kung ito ay labis, paulit-ulit, o malinaw na walang batayan. Kung matukoy namin na ang kahilingan ay nangangahulugan ng bayad, ipaaalam namin ito sa iyo pati ang dahilan kung bakit namin ginawa ang desisyon na iyon at bibigyan ka namin ng isang pagtatantya ng halaga bago kumpletuhin ang iyong kahilingan.

Ang ilang impormasyong iyong ginawa, natanggap, o ginamit sa YouVersion ay maaaring hindi magagamit sa isang magagamit na anyo sa labas ng YouVersion. Bilang resulta, kapag humiling ka ng kopya ng iyong personal na impormasyon, makakapagbigay kami ng personal na impormasyong ibinigay mo sa amin, tulad ng iyong pangalan, address, numero ng telepono at iba pa; gayunpaman, maaaring hindi ka namin mabigyan ng nilalaman at Mga Kontribusyon ng User na gumagamit ng pagpapagana ng YouVersion.

Pagtatanggal ng iyong Account.

Maaari mong tanggalin ang iyong YouVersion account anumang oras gamit ang function ng mga setting sa YouVersion; gayunpaman, kapag tinanggal mo ang iyong account tatanggalin namin ang impormasyong nauugnay sa iyong account tulad ng Mga Tala, Mga Bookmark at iba pang Kontribusyon ng User na iyong nilikha, natanggap o ibinahagi. Kung ayaw mong tanggalin ang iyong account o ang impormasyong ito, ngunit nais mong pansamantalang ihinto ang paggamit ng YouVersion, maaari mong ihinto ang paggamit ng YouVersion application at papanatilihin namin ang iyong account at ang impormasyong nauugnay sa iyong account hanggang sa ipagpatuloy mo ang paggamit o tanggalin ang iyong account, alinman ang mauna.

Kung pipiliin mong tanggalin ang iyong account o hihilingin na baguhin namin o burahin ang ilang bahagi o lahat ng iyong personal na impormasyon, buburahin namin ang iyong personal na impormasyon at hindi na ito maibabalik pa sa elektronikong pamamaraan, subalit maaari naming panatilihin ang iyong personal na impormasyon kung may legal na karapatan o obligasyon kami o upang matugunan ang mga kinakailangan sa regulasyon, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan, mapanatili ang seguridad, maiwasan ang pandaraya at pang-aabuso, ipatupad ang aming mga karapatan, o tupdin ang anumang iba pang mga kahilingan mula sa iyo (halimbawa, upang umayaw sa mga karagdagang mensahe o para sa isang kopya ng iyong datos). Kung hindi, kung hihilingin mong tanggalin namin ang iyong account, buburahin namin ang iyong account at ang lahat ng impormasyon na mayroon kami kaugnay ng iyong account, maliban sa mga pinagsama-samang istatistika batay sa hindi-pinapangalanang impormasyon at mga imperensiya na ginawa namin mula sa mga ito (halimbawa, ang iyong pagdownload ng YouVersion, nang hindi pinapanatili ang personal na impormasyon na kaugnay ng account na iyon).

Ang aming pagtatanggal ng iyong impormasyon at account ay karaniwang tatagal ng hindi hihigit sa labing-apat na araw mula sa iyong kahilingan; gayunpaman, ang naka-cache na impormasyon ay maaaring tumagal ng hanggang tatlumpung araw upang matanggal. Tandaan lamang na wala kaming kontrol sa impormasyong ibinahagi mo sa iba sa pamamagitan ng YouVersion pagkatapos mong isara ang iyong account o hilingin na tanggalin ang impormasyon o sinubukan mong tanggalin ang iyong account sa iyong sarili. Ang iyong impormasyon at nilalaman na iyong ibinahagi ay maaaring patuloy na maipakita sa mga serbisyo ng iba (halimbawa, mga resulta ng search engine) hanggang sa i-refresh nila ang kanilang cache.


Seguridad at Proteksyon

Nagpapatupad kami ng mga security safeguards o pananggalang sa seguridad na idinisenyo upang protektahan ang iyong datos. Kabilang dito ang paggamit ng encryption para sa iyong datos habang ito ay ipinadadala sa pagitan ng iyong device o browser at ng aming mga server. Ang datos na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng YouVersion ay naka-imbak din sa isang ISO 27017-certified na sistema ng pamamahala ng imprastraktura, na nangangahulugang ito ay nasiyasat at natagpuang sumusunod sa mga pamantayan ng sistema ng pamamahala na ISO 27017, isang code of practice na kinikilala sa buong mundo para sa mga information security control ng mga cloud service.

Gayunpaman, dahil sa kalikasan ng mga komunikasyon at teknolohiyang pang-impormasyon, at sa kadahilanang ang paggamit ng internet ay may mga angking panganib, bagaman regular naming sinusubaybayan ang mga posibleng kahinaan at atake, hindi namin magagarantiyahan na ang impormasyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng YouVersion o nakatago sa aming mga sistema o sa ibang imbakan pa ay ganap na ligtas mula sa di-awtorisadong panghihimasok ng iba, ni magagarantiyahan na ang naturang datos ay hindi maaaring ma-access, mabunyag, mabago, o masira sa pamamagitan ng paglabag sa alinman sa aming pisikal, teknikal, o mga managerial na pananggalang.

Mga batang wala pang 16 taong gulang.

Hindi namin kinokolekta ang personal na impormasyon mula sa sinumang tao na napatunayan naming mababa sa edad na 16 nang walang pahintulot ng magulang o ligal na tagapangalaga ng menor de edad na iyon.

Maaaring pahintulutan ng isang magulang o tagapangalaga ang paggamit ng kanilang account sa YouVersion ng isang menor de edad sa pangunahing profile ng magulang o tagapangalaga o pangalawang profile ng account ng magulang/tagapag-alaga sa platform na kilala bilang Pambatang Bible App. Kung pahihintulutan mong gamitin ng iyong menor de edad na anak ang iyong account (sa pamamagitan ng iyong profile o profile ng Profile), ikaw ang tanging may pananagutan sa pagbibigay ng pangangasiwa ng paggamit ng menor de edad ng YouVersion at mananagot sa buong responsibilidad para sa pagpapakahulugan at paggamit ng anumang impormasyon o mga mungkahing ibinigay sa pamamagitan ng YouVersion.

Upang makalikha ng pangalawang profile, ikaw ay kinakailangan mag-access sa iyong account gamit ang iyong impormasyon ng User at magkakaroon ka ng natatanging kontrol sa profile ng Pambatang Bible App na iyon. Hindi namin hinihiling na ibunyag mo sa amin ang anumang impormasyon ng pagkakakilanlan tungkol sa iyong menor de edad na anak upang lumikha ng profile ng Pambatang Bible App. Kapag nagse-set up ng isang profile para sa iyong menor de edad na anak, ikaw ay kinakailangang magbigay ng isang "Pangalan ng Bata" upang makilala ang nasabing account; gayunpaman, ang pangalang ito ay maaaring maging alinman sa iyong kagustuhan at hindi ka kinakailangang aktuwal na una o huling pangalan ng iyong menor de edad na anak.

Kung saan mo iuugnay ang impormasyon ng iyong menor de edad na anak sa iyong account, ipagpapalagay namin na pumapayag ka sa aming pagproseso ng impormasyong iyon alinsunod sa patakarang ito at iba pang mga abiso at tuntunin sa pribasya na maaari naming ibigay sa iyo paminsan-minsan. Kung papayagan mo ang iyong menor de edad na anak na gumamit ng YouVersion, hinihiling namin na talakayin mo ang mga panganib sa pagbabahagi ng personal na impormasyon sa Internet sa iyong mga anak at hinihiling namin na iwasan nila ang pakikipag-ugnayan sa anumang mga third party o magbahagi ng anumang personal na impormasyon sa YouVersion o mga gumagamit ng YouVersion. Kung naniniwala kang maaaring mayroon kaming anumang impormasyon mula o tungkol sa isang batang wala pang 16 taong gulang, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa help@youversion.com.


Pagproseso ng Datos

Kokolektahin at ipoproseso lang namin ang mga personal na datos tungkol sa iyo kung saan kami ay may mga legal na batayan. Kabilang sa legal na batayan ang pahintulot (kung saan ka nagbigay ng pahintulot), kontrata, at iba pang mga lehitimong interes. Kabilang sa mga naturang lehitimong interes ay ang pagprotekta sa iyo, sa amin at sa ibang Miyembro at mga ikatlong partido, upang sumunod sa mga naangkop na batas, upang paganahin at pangasiwaan ang aming negosyo, upang pamahalaan ang aming mga transaksyon na pangkorporasyon, upang pangkalahatang intindihin at pagbutihin ang aming panloob na proseso at mga ugnayan sa mga gumagamit, at upang pahintulutan kami at ang iba pang mga user ng YouVersion na makipag-ugnayan sa iyo upang makipagpalitan ng impormasyon, sa kondisyon na ang mga nabanggit ay sapat na nagpoprotekta sa iyong mga karapatan at kalayaan.

Kung saan kami umaasa sa iyong pahintulot na magproseso ng personal na datos, maaari mong bawiin o tanggihan ang iyong pahintulot at kung saan kami umaasa sa mga lehitimong interes, maaari kang tumutol. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga legal na batayan kung saan kinokolekta at ginagamit namin ang iyong personal na datos, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa help@youversion.com.

Maliban na lang kung tatanggalin mo ito gamit ang YouVersion, karaniwan naming pinapanatili at pinoproseso ang impormasyon at Mga Kontribusyon ng User na nauugnay sa iyong account at ginagamit ito upang mapadali ang pagpapagana ng YouVersion hanggang sa mabura ang iyong account. Maaari mong pamahalaan, baguhin, at tanggalin ang impormasyon at Mga Kontribusyon ng User gamit ang https://www.bible.com/settings, sa pamamagitan ng paglilimita sa mga partikular na feature ng app, o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa mailing address o email address na nakalagay sa itaas, at gagamitin namin at ipoproseso ang impormasyong ito upang magbigay ng YouVersion functionality na maaari mong hilingin hanggang sa tanggalin mo ito at hangga't mayroon kang YouVersion.


Pagkolekta ng Impormasyon ng mga Third-party

Mangyaring tandaan na ang YouVersion ay maaaring maglaman ng mga link patungoo sa ibang mga website o app. Ikaw ay may pananagutan sa pagsuri sa mga pahayag sa pribasya at mga patakaran ng ibang mga wesbite na iyong pipiliing puntahan patungo o mula sa YouVersion, nang sa gayon ay maiintindihan mo kung paano ang mga website na iyon ay nangongolekta, gumagamit, o nag-iimbak ng iyong impormasyon. Kami ay walang pananagutan para sa mga pahayag sa pribasya, patakaran o mga nilalaman ng ibang mga website o app, kabilang ang mga website na iyong iniuugnay sa o mula sa YouVersion. Ang mga website na naglalaman ng co-branding (pagbanggit ng aming pangalan at pangalan ng third-party) ay naglalaman ng mga nilalaman hatid ng third-party at hindi namin.

Kung nais mong iugnay ang YouVersion sa ibang website, application, at mga serbisyo o profile na mayroon ka sa mga application ng ikatlong partido, ibibigay mo ang iyong personal na datos na mayroon ka sa mga application na iyon sa Life.Church. Halimbawa, maaari kang magsimula ng panibagong YouVersion Membership account sa pamamagitan ng pag-ugnay o pag-link ng iyong Facebook account sa YouVersion, gamit ang iyong personal na impormasyon na pinili mong ibahagi sa Facebook ay ibabahagi mo rin ito sa Life.Church. Maaari mong bawiin ang pag-ugnay o pag-link sa mga account na ito at sa mga application ng ikatlong partido sa pamamagitan ng pagbago ng iyong mga setting sa mga application na iyon.


Mga Gumagamit o User na Mula sa Labas ng Estados Unidos

Ang YouVersion ay naka-base sa Oklahoma sa loob ng Estados Unidos at ang iyong paggamit ng YouVersion at ng Patakaran sa Pribasya na ito ay pinamamahalaan ng mga batas ng Estados Unidos at Estado ng Oklahoma. Kung ikaw ay gumagamit ng YouVersion mula sa labas ng bansa o estadong ito, mangyaring unawain na ang iyong impormasyon ay maaaring mailipat, maimbak, at maproseso sa Estados Unidos kung saan naroroon ang aming mga server at pinatatakbo ang aming central database. Nagpoproseso kami ng datos sa loob at sa labas ng Estados Unidos at umaasa sa kasunduang nakasaad sa mga kontrata sa pagitan namin at ng mga kompanyang naglilipat ng mga personal na datos na nangangailangan ng proteksyon at seguridad ng nasabing datos. Ang pagprotekta ng datos at iba pang batas ng Estado ng Oklahoma, ng Estados Unidos, at ibang bansa ay maaaring hindi kasinlawak ng saklaw ng mga kaparehong batas ng iyong bansa. Sa paggamit ng YouVersion, ikaw ay nagpapahintulot ng paglilipat ng iyong impormasyon sa aming mga pasilidad at sa mga pasilidad ng mga ikatlong partido na aming binabahaginan nito, tulad nang inilalarawan sa Patakaran sa Pribasya na ito.


Mga Pagbabago sa Aming Patakaran sa Pribasya

Maaari naming i-update o baguhin ang aming Patakaran sa Pribasya paminsan-minsan upang ipakita ang mga pagbabago sa aming mga kasanayan. Ang Life.Church ay patuloy na naghahanap ng mga makabago at mas pinabuting paraan upang ihandog ang YouVersion at tumaas ang bilang ng mga pagkikipag-ugnayan sa Biblia. Habang aming pinabubuti ang YouVersion, maaari itong mangahulugan ng pagkolekta ng mga bagong datos o mga bagong paraan upang gamitin ang mga datos. Dahil ang YouVersion ay patuloy na nagbabago, at patuloy kaming naghahanap ng mga bagong tampok, maaari kaming mangailangan na mga pagbabago sa aming pagkolekta o pagproseso ng impormasyon. Kung kami ay mangongolekta ng ibang personal na datos o malawakang babaguhin kung paano namin gagamitin ang iyong datos, ia-update namin ang Patakaran sa Pribasya na ito.

Kami ay magpopost ng anumang mga pagbabago sa aming Patakaran sa Pribasya sa pahinang ito. Kung kami ay gagawa ng mga mahahalagang pagbabago kung paano namin gingamit ang personal na impormasyon ng mga gumagamit, magbibigay kami ng abiso na na-update ang Patakaran sa Pribasya. Ang petsa kung kailan huling binago ang Patakaran sa Pribasya ay makikita sa itaas ng pahina. Ikaw ay may pananagutan sa pagtiyak na kami ay mayroong napapanahon, aktibo, at napapadalhan na email address mo, at sa pana-panahong pagbisita sa Patakaran sa Pribasya na ito upang makita ang anumang mga pagbabago.

Mga naka-archive na bersyon.

ika-2 ng Abril, 2020


Impormasyon Tungkol sa Mga Kaugnayan

Upang magtanong o magkomento tungkol sa Patakaran sa Pribasya na ito at sa aming mga kasanayan sa pribasya, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa: Life.Church, Attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034; o sa help@youversion.com.

Gumagamit ang YouVersion ng cookies para gawing personal ang iyong karanasan. Sa paggamit sa aming website, tinatanggap mo ang aming paggamit ng cookies gaya ng inilarawan sa aming Patakaran sa Pribasya