Palugit Upang Huminga

5 Araw

Minsan ba ay nararamdaman mong hindi ka nasisiyahan sa anumang bagay dahil tinatangka mong gawin ang lahat ng bagay? Gawi mo na sa buhay ang pagmu-multitask kasama ang iyong mga minamahal. . .Oo nga at ikaw ay maraming nagagawa. Ngunit ikaw naman ay pagod na pagod. Kailangan mo ng kahit kaunting palugit upang huminga. Sa pamamagitan ng isang simpleng imbitasyon, nag-aalok ang Diyos ng paraan upang mapalitan ang iyong nakakapagod na buhay ng iba naman na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ipapakita sa iyo ng gabay na ito kung paano.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang North Point Ministries at si Sandra Stanley para sa pagbabahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang http://breathingroom.org

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 50000 ang natapos basahin