Pakikinig sa Diyos

Pakikinig sa Diyos

7 Araw

Sinulat ni Amy Groeschel ang Gabay sa Bibliang ito na tatagal ng pitong araw sa pag-asang ito ay tatanggapin bilang isang mensaheng nanggagaling mula mismo sa puso ng ating mapagmahal na Ama patungo sa puso mo. Ang kanyang panalangin ay maturuan kang maiwasan ang mga naglalaban-labang ingay at gisingin ka upang ipako ang iyong pag-iisip sa Kanyang tinig.

Tagapaglathala

Malugod naming pinasasalamatan ang Life.Church sa pagbibigay ng planong ito. Sa karagdagan pang kaalaman, maaring bisitahin ang: www.life.church

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin