Ang mga Pakikibakang Kinakaharap ng Kababaihan

7 Araw

Sa pitong-araw na debosyonal na ito, tuklasin kung paano kang magiging handa sa mga laban na kinakaharap natin sa araw-araw.  Ang seryeng Ang Mga Pakikibakang Kinakaharap ng Kababaihan ay tatalakay ng mga paksa mula sa mga hangganan hanggang sa pagkabahala at magbibigay ng mga katotohanang nakasaad sa Biblia at mga praktikal na paglalapat upang tulungan kang lumakad sa katagumpayan.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Whispers & Fringes sa pagbabahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang http://www.whispersandfringes.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 50000 ang natapos basahin