Galit at Pagkamuhi

7 Araw

Ang galit ay isang isyu na hinaharap ng lahat ng mga tao sa isang punto ng kanilang buhay. Ang pitong-araw na planong ito ay magbibigay sa iyo ng isang biblikal na pananaw, sa pamamagitan ng isang maikling sipi upang basahin sa bawat araw. Basahin ang sipi, maglaan ng oras upang suriin ng buong katapatan ang iyong sarili, at hayaan ang Diyos na mangusap tungkol sa iyong sitwasyon.

Tagapaglathala

Ang planong ito ay ginawa ng LifeChurch.tv

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin