Logo ng YouVersion
Hanapin ang Icon

Tungkol sa YouVersion

Kaugnayan

Sa mga nakaraang henerasyon, ang paf-gamit ng tao sa Biblia ay napakalimitado. Ngayon, hindi na. Ganun pa man, marami sa mga taong gumagamit ng Biblia ang nag-aakalang hindi akma ang mensahe nito sa kanilang buhay. Kasabay nito, maraming naniniwala na mahalaga ito sa kanilang pang-araw araw na buhay.

Impormasyon para sa Lahat

Sa nakaraang dekada, ang Internet ay nagbigay kapangyarihan sa mga tao na di tulad ng dati. Dahil sa kakayahang makipagbahagi, mag-ambag, gumawa, maglathala, magpahayag, madali nang ipahayag sa buong mundo kung sino tayo at ano ang ating paniniwala.

YouVersion

Simula nang ito'y itatag noong 1996, hangarin na ng Life.Church na maging daan upang ang mga tao ay maging tapat na tagasunod ni Cristo. Sa pagtupad nito, kami ay humahanap ng mga bagong pamamaraan upang tulungan ang mga tao na maging bahagi ang Biblia ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang aming mga pamamaraan ay nag-iiba sa paglipas ng mga taon na gumagamit kami ng iba't ibang teknolohiya at estratehiya. Ngunit sa kaibuturan, nananatili ang aming pagtuon sa kaugnayan habang patuloy kaming nagsusumikap na ipakita at ituro sa mga tao kung paano nauugnay ang Salita ng Diyos sa lahat, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ang YouVersion ay kumakatawan sa isang bagong hangganan sa mga pagsisikap ng Life.Church. Hindi lang tayo gumagawa ng tool upang makaapekto sa mundo gamit ang makabagong teknolohiya, higit sa lahat, hinihikayat natin ang mga tao sa relasyon sa Diyos habang natutuklasan nila ang kaugnayan ng Biblia para sa kanilang buhay.

Gumagamit ang YouVersion ng cookies para gawing personal ang iyong karanasan. Sa paggamit sa aming website, tinatanggap mo ang aming paggamit ng cookies gaya ng inilarawan sa aming Patakaran sa Pribasya