Kamatayan

7 Araw

Ang kamatayan ay bagay na kinakaharap ng bawat isa sa atin habang tayo'y nabubuhay. Maraming tanong tungkol dito ang maaaring yumanig sa ating pagkatao. Ang pitong araw na babasahing ito ay makapagbibigay-alam sa iyo kung ano ang sinasabi ng Bibliya sa pagkakaroon ng katatagan at kapayapaan sa harap ng kamatayan.

Tagapaglathala

Ang gabay na ito ay nilikha ng Life.Church.

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin