Pananampalataya Kay Kristo

Pananampalataya Kay Kristo

4 na araw

Ang debosyon na ito ay magpapatatag sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang matibay na pananampalataya ay magpapatibay sa atin upang harapin ang anumang sitwasyon

Naglathala

Nais naming pasalamatan ang Bethany Church (Singapore) sa pagbibigay ng planong ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang: http://www.bcs.org.sg/

Tungkol sa Naglathala