Higit pa sa Normal

Higit pa sa Normal

5 Araw

Ang ibig sabihin ng normal ay ang pagtataguyod ng isang kilalang pamantayan, subalit ang mundo ay napupuno ng bilyong tao na pambihira at magkakaiba. Kadalasan, ang normal ay ang mas pinipiling lugar kung saan "mamumuhay," ngunit ang totoo, hindi ito laging mabuti. Sa Gabay na ito, ating pag-aaralan ang Salita ng Diyos kung papaano malalampasan ang normal na pamumuhay at gumawa ng pagbabago para tayo ay mamuhay nang higit pa sa normal.

Naglathala

Ang orihinal na Gabay sa Biblia na ito ay nilikha at ibinigay ng YouVersion

Tungkol sa Naglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin