Isama ang Espirituwal na Pagmamahal sa inyong Buhay Mag-asawa

7 Araw

Ayon sa bagong aklat na "A Lifelong Love", ipinahayag ni Gary Thomas ang walang hanggang layunin ng matrimonyo. Alamin ang mga mapakikinabangang kasangkapan upang ang inyong buhay mag-asawa ay magbigay inspirasyon at magpalaganap ng pang-espirituwal na buhay sa iba.

Tagapaglathala

Nais naming ipaabot ang aming pasasalamat kay David C Cook sa pagbibigay ng planong ito. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang http://www.dccpromo.com/a_lifelong_love/

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 500000 ang natapos basahin