Praying for your Elephant - Pagdarasal nang May Lakas ng Loob

Praying for your Elephant - Pagdarasal nang May Lakas ng Loob

7 Araw

Halina’t tuklasin ang pambihirang karanasan ng buhay na puspos ng panalangin. Samahan si Pastor Adam Stadtmiller sa isang paglalakbay tungo sa pag-aaral kung paano manalangin para sa mga bagay na tila imposible – ang iyong mga elepante –  habang pinalalalim ang kaugnayan sa Diyos. Itong pitong-araw na gabay ay panimula para sa Praying for Your Elephants.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan si David C. Cook sa pagbabahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang http://www.dccpromo.com/praying_for_your_elephant/

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 500000 ang natapos basahin