Pag-ibig at Pag-aasawa

5 Araw

Sa pamamagitan ng pagtuon sa ating pag-aasawa sa loob ng konteksto ng Kasulatan, pinapayagan natin ang Panginoong magpakita ng mga bagong kaisipan tungkol sa ating mga ugnayan. Ang Babasahing Gabay na Pag-ibig at Pag-aasawa ay naghahandog ng isang talata ng Bibliya na maari ninyong gamiting mag-asawa upang pag-usapan. Ang limang-araw na planong ito ay isang maikling hakbangin papunta sa habang buhay na matibay na samahan.

Tagapaglathala

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin