Pananamit

7 Araw

Ang lipunan ay nagbibigay ng malaking importansya sa pananamit ng isang tao. Marahil ikaw ay nagtataka kung ano ang palagay ng Bibliya sa kung paano ba natin dapat iharap ang ating mga sarili - ito ba ay mahalaga? Ang pitong-araw na planong ito ay makatutulong sa iyo na maintindihan na ang pananamit ay mahalaga dahil ikaw ay isang Anak ng Diyos.

Tagapaglathala

Malugod naming pinasasalamatan ang Life.Church sa pagbibigay ng planong ito. Sa karagdagan pang kaalaman, maaring bisitahin ang: www.life.church

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin