Pagsasa-ayos ng Iyong Ugnayan

5 Araw

Lahat tayo ay nakaranas na ng salungatan sa ilang bahagi ng ating buhay. Bakit? Dahil tayo ay mga tao, at ang tao ay nagkakaroon ng kaguluhan! Ngunit, hindi natin kailangang katakutan ang salungatan. Sa totoo lamang, ang isang maayos na salungatan ay maaaring humantong sa maayos na ugnayan. Sa pamamagitan ng 5-araw na Gabay na ito, titingnan natin kung bakit ang mga salungatan ay mahalaga sa Diyos at kung paano tayong makapagsisimula nang tama sa ating ugnayan sa ibang tao. 

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Switch, isang ministeryo ng Life.Church, sa pagpapaunlak ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang: www.life.church

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 25000 ang natapos basahin