Mga Inang Hindi Natitinag

6 na Araw

Paano kung kaya mong gumawa ng isang napakatibay na bahay, na kahit mga bagyo ng kagipitan ay hindi ito mapapagalaw? Paano kung ang iyong pundasyon ay napakatatag na kahit na yumayanig na ang sahig na kinatatayuan mo, nananatili kang HINDI NATITINAG? Ang pagtatagpi at pagpipintura ay panandalian lamang. Hindi tayo makakapagtago habambuhay sa likod ng magandang tabing sa bintana. Panahon na upang pahintulutan natin ang Kanyang buhay na pagtibayin tayo at itatag sa Kanyang pag-ibig. 

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Thrive Moms sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring bisitahin ang: thrivemoms.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin