Muối và ánh sáng

Ngày 4 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Khi Hội Thánh đóng vai trò như muối và ánh sáng nó biến đổi cuộc sống. Đó là trường hợp Elizabeth, một bà ngoại 64 tuổi của đứa bé mười bốn tuổi sống ở Uganda. Tám năm trước, nhà thờ của bà bắt đầu sử dụng các nguyên tắc của Tearfund đã giúp Hội Thánh địa phương làm việc trong cộng đồng của họ để giải quyết nhu cầu của họ bằng cách sử dụng nguồn lực của họ.


Cộng đồng của Elizabeth phát hiện ra mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của họ. Cô ấy nói: “Học kinh thánh qua tiến trình này đã giúp thức tỉnh Hội Thánh của chúng ta.”


Thay vì nghĩ rằng hội thánh của họ không có gì, họ phát hiện có những tài nguyên theo ý của họ. Cùng nhau, cộng đồng đã xác định những vấn đề lớn nhất của họ và bắt đầu làm việc cùng nhau để thay đổi mọi thứ.


Trước đây, thiếu nước là một vấn đề. Mọi người phải đi bộ ba dặm mỗi ngày để lấy nước để nấu ăn, dọn dẹp và uống. Quá trình này khiến họ đào giếng gần nhà hơn. 


Họ cũng bị tỷ lệ tử vong rất cao đối với các bà mẹ chuyển dạ. Với phòng khám khu vực gần tám dặm đi, nếu một người mẹ đi sinh vào ban đêm, không có cách nào để có được sự trợ giúp. Vì vậy, cộng đồng đã huấn luyện mười nữ hộ sinh. 


Rất nhiều thay đổi trong cộng đồng của Elizabeth. Bây giờ mọi người đang sử dụng gạch để xây dựng nhà an toàn hơn, nuôi nhiều động vật hơn, đào ao cá, trồng cây cam quýt và trồng thêm hoa màu. Sự biến đổi đáng kinh ngạc đã diễn ra trong cộng đồng của họ bởi vì Hội Thánh tìm cách làm khác biệt, là bàn tay và bàn chân của Chúa Giêxu.