Một cái nhìn Kinh Thánh về thay đổi xã hội

Một cái nhìn Kinh Thánh về thay đổi xã hội

5 Ngày

Nhiều nhóm Cơ Đốc Nhân quan tâm đến việc nhóm lại để đáp ứng nhu cầu tâm linh hoặc nhu cầu vật chất. Những ưu tiên của Cơ Đốc Nhân là gì? Những gì chúng ta có thể học hỏi từ Kinh Thánh về chủ đề này?

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Tearfund vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.tearfund.org/yv

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất