Đi, Làm, Nói, Ban cho: Sự Tự Do từ sự Đầu Phục Chúa Giê-xu

Đi, Làm, Nói, Ban cho: Sự Tự Do từ sự Đầu Phục Chúa Giê-xu

7 Ngày

Đầu phục Chúa Giê-xu là một khoảnh khắc có tính định hình trong cuộc đời. Nhưng quyết định này có ý nghĩa gì và chúng ta thực hiện điều đó mỗi ngày thế nào? Phải chăng nó chỉ dành cho những quyết định lớn của cuộc đời, hay danh cho người quá sức thuộc linh? Những nỗi sợ, thất bại trước đây, và những hiểu lầm có thể làm ta chùn bước. "Go Do Say Give" ("Đi, Làm, Nói, Ban Cho") là một lời cam kết/cầu nguyện để mở ra những bước kế tiếp trong hành trình thuộc linh của bạn. Hãy trải nghiệm sự tự do đến từ việc theo Chúa Giê-xu

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Cru đã cung cấp bài học Kinh Thánh này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.cru.org/us/en/pledge.html

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất