Muối và ánh sáng

Ngày 1 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Chúa Giêxu đã mô tả Hội Thánh như muối và ánh sáng. Thành phần thiết yếu cho sức khỏe con người. Bạn có thể tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu thiếu chúng?


Ca sĩ và nhạc sĩ, Rich Mullins, từng nói: “Đức tin không có việc làm là giống như một bài hát mà bạn không thể hát.”


Chúa Giêxu kêu gọi các Hội Thánh địa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc đem lại cuộc sống cho cộng đồng của mình. Để thực hiện sự kêu gọi này một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải duy trì phẩm chất của chúng tôi. 


Trong cuốn sách, Khi Giúp Đỡ tổn thương, Brian Fikkert viết, “Chúng ta không thể hy vọng sự biến đổi của con người mà không có sự tham gia của Hội Thánh địa phương và lời công bố phúc âm đã được giao phó cho nó.”


Đoạn văn này giúp chúng ta nhận ra sự khẩn cấp của sự kêu gọi của chúng ta. Chúa Giê-xu giải thích mục đích của Hội Thánh là người mang những ân tứ của Đức Chúa Trời, mà không có sự sống thật nào là không thể được.


Khi thế giới ngày càng đen tối và nhạt nhẽo hơn, chúng ta tiếp tục tỏa sáng như thế nào? Làm thế nào để chúng tôi duy trì hương vị của mình?