Muối và ánh sáng

Muối và ánh sáng

5 Ngày

Chúa Giêxu gọi Hội Thánh là muối của trái đất và ánh sáng của thế giới - những phẩm chất cần thiết cho cuộc sống dồi dào. Nghiên cứu này khám phá cách chúng ta có nghĩa là sống như muối và ánh sáng trong hành trình Cơ Đốc giáo của chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Tearfund vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.tearfund.org/yv

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất