Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Cho Đời Sống Của Bạn

Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Cho Đời Sống Của Bạn

6 Ngày

Kế hoạch của Đức Chúa Trời trên cuộc đời bạn là gì? Đây là một trong số những câu hỏi phổ biến nhất của Cơ Đốc Nhân. Nhưng nếu chúng ta thành thật, ý tưởng về kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta có thể hơi nhiều quá. Trong suốt 6 ngày của kế hoạch đọc này, chúng ta sẽ học được rằng Kế hoạch của Đức Chúa Trời không hề phức tạp như ta nghĩ, nhưng còn tốt đẹp hơn những gì ta có thể hình dung được

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Switch, mục vụ của Life.Church đã đem đến kế hoạch đọc Kinh Thánh này. Vui lòng truy cập trang www.life.church để biết thêm thông tin

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 250000 lượt hoàn tất