Lo lắng

Lo lắng

3 Ngày

"Tấm lòng chúng con bồn chồn cho đến khi tìm thấy bình an trong Ngài." Chưa bao giờ nhiều người trong chúng ta lại cảm nhận được sự lo lắng Thánh Augustine miêu tả trong câu nói nổi tiếng này. Nhưng giải pháp cho sự thiếu thốn sự an nghỉ thật của chúng ta là gì? Như kế hoạch ba ngày sẽ bày tỏ, giải pháp một phần ở việc nhìn nhận lễ Sa-bát cổ xưa qua một lăng kính khác - qua lăng kính của "Ngài" - Chúa Giê-xu - nguồn bình an đích thực của chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Jordan Raynor đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.jordanraynor.com/restless/

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất