Mệt mỏi

3 Ngày

"Lòng chúng con rã rời cho đến khi chúng tìm thấy bình an trong Ngài." Chưa bao giờ nhiều người trong chúng ta lại cảm nhận được sự mệt mỏi Thánh Augustine miêu tả trong câu nói nổi tiếng này. Nhưng giải pháp cho sự thiếu hụt sự an nghỉ thật của chúng ta là gì? Như bài học ba ngày sẽ bày tỏ, giải pháp một phần ở việc nhìn nhận lễ Sa-bát cổ xưa qua một lăng kính khác - qua lăng kính của "Ngài" - Chúa Giê-xu - nguồn phước thực sự của chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Jordan Raynor đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.jordanraynor.com/restless/

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất