Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thông tin kế hoạch

Hành Động Ăn NănBài mẫu

App iconTải ứng dụng
Acts of Repentance

NGÀY 2 TRONG 5

"Con đang đứng ở phía nào?" Đó là câu hỏi Chúa Jêsus cho bạn trong Lu-ca 13:1-8. Bạn đang ở bên sự ăn năn hay không? Ăn năn dẫn đến sự sống đời đời, trong khi không ăn năn sẽ dẫn đến sự hủy phá. Sứ điệp của Chúa Jêsus rất đơn giản: tất cả những gì chúng ta cần làm là hãy ăn năn tội lỗi để nhận được một cuộc đời mới. Nếu không ăn năn, sẽ phải chịu sự đoán phạt. Chúa không muốn hủy diệt chúng ta, nhưng Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta sanh bông trái. Hiện giờ cuộc đời bạn đang sanh trái gì? Những tội lỗi nào bạn cần ăn năn để bắt đầu sanh bông trái theo ý Chúa?
Ngày 1Ngày 3

Thông tin về Kế hoạch

Acts of Repentance

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. T...

More

We would like to thank Life.Church for providing this plan. For more information, please visit: www.life.church

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi