Vững tin Chúa là tốt lành trong mọi sự

Vững tin Chúa là tốt lành trong mọi sự

5 Ngày

Có một số sứ điệp hôm nay, cả bên trong lẫn bên ngoài hội thánh, đã làm ô uế sứ điệp về lẽ thật ơn phước của Đức Chúa Trời. Sự thật là Đức Chúa Trời không có nghĩa vụ phải cung cấp những điều tốt cho chúng ta- nhưng Ngài lại muốn làm những điều đó! Trong 5 ngày tiếp theo giúp bạn có một cái nhìn mới về những điều xung quanh bạn với một cái nhìn xuyên qua những điều lệch lạc hàng ngày và nhìn thấy sự tốt lành không thể phủ nhận và tuyệt vời của Đức Chúa Trời.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Nhà sản xuất WaterBrook Multnomah đã tài trợ cho dự án này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: www.goodthingsbook.com

Thông tin phát hành

Hơn 500000 lượt hoàn tất