Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Vững tin Chúa là tốt lành trong mọi sự

Vững tin Chúa là tốt lành trong mọi sự

5 ngày

Có một số sứ điệp hôm nay, cả bên trong lẫn bên ngoài hội thánh, đã làm ô uế sứ điệp về lẽ thật ơn phước của Đức Chúa Trời. Sự thật là Đức Chúa Trời không có nghĩa vụ phải cung cấp những điều tốt cho chúng ta- nhưng Ngài lại muốn làm những điều đó! Trong 5 ngày tiếp theo giúp bạn có một cái nhìn mới về những điều xung quanh bạn với một cái nhìn xuyên qua những điều lệch lạc hàng ngày và nhìn thấy sự tốt lành không thể phủ nhận và tuyệt vời của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Nhà sản xuất WaterBrook Multnomah đã tài trợ cho dự án này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: www.goodthingsbook.com
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi