Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thông tin kế hoạch

Hành Động Ăn NănBài mẫu

Acts of Repentance

NGÀY 4 TRONG 5

Bạn đã bao giờ bị lạc đường chưa? Đó là một trong những cảm giác nản lòng vì không biết mình sẽ đi đâu. Thực tế, đôi lúc cảm giác đó trở thành sợ hãi. Trong câu 25, sứ đồ Phi-e-rơ so sánh chúng ta như con chiên khi chúng ta đang sống trong tội lỗi mình, đã bị chệch đường và lạc lối. Chúng ta không biết mình đi đâu, nhưng sau khi ăn năn khỏi tội lỗi mình và nhận được sự tha thứ từ Chúa, chúng ta phải quay trở lại bầy chiên của Chúa là Đấng chăn dắt chúng ta. Bạn đang lạc đường ở đâu? Có thể bạn vẫn đang cố gắng đi trên con đường của Chúa, nhưng tiếp tục trầy trật bởi những cám dỗ tội lỗi trong cuộc đời bạn. Hãy xưng tội mình trước Chúa. Ăn năn tội lỗi ngay hôm nay và cầu xin Ngài giúp đỡ để chiến thắng tội lỗi đó hoàn toàn.
Ngày 3Ngày 5

Thông tin về Kế hoạch

Acts of Repentance

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. T...

More

We would like to thank Life.Church for providing this plan. For more information, please visit: www.life.church

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi