Hành Động Ăn Năn

Ngày 4 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh Nguyện
Bạn đã bao giờ bị lạc đường chưa? Đó là một trong những cảm giác nản lòng vì không biết mình sẽ đi đâu. Thực tế, đôi lúc cảm giác đó trở thành sợ hãi. Trong câu 25, sứ đồ Phi-e-rơ so sánh chúng ta như con chiên khi chúng ta đang sống trong tội lỗi mình, đã bị chệch đường và lạc lối. Chúng ta không biết mình đi đâu, nhưng sau khi ăn năn khỏi tội lỗi mình và nhận được sự tha thứ từ Chúa, chúng ta phải quay trở lại bầy chiên của Chúa là Đấng chăn dắt chúng ta. Bạn đang lạc đường ở đâu? Có thể bạn vẫn đang cố gắng đi trên con đường của Chúa, nhưng tiếp tục trầy trật bởi những cám dỗ tội lỗi trong cuộc đời bạn. Hãy xưng tội mình trước Chúa. Ăn năn tội lỗi ngay hôm nay và cầu xin Ngài giúp đỡ để chiến thắng tội lỗi đó hoàn toàn.