Giải Độc Tâm Hồn

Giải Độc Tâm Hồn

5 Tuần

Nếu chúng ta nói "con người là những thể xác có linh hồn" thì không đúng. Con người thật ra là "những linh hồn có thể xác". Thế gian dạy chúng ta cách "giải độc" cho thân thể, nhưng đôi khi chúng ta lại cần giải độc cho chính linh hồn mình. Kế hoạch 35 ngày này sẽ giúp bạn xác định những mảnh vỡ trong tâm hồn và những gì đang ngăn cản bạn trở thành con người mà Chúa muốn tạo dựng cho bạn. Bạn sẽ học từ Lời Chúa làm thế nào để "trung hòa" những thương tổn và để giữ gìn sự trong sạch cho linh hồn mình.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Xin truy cập www.life.church để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất