Hành Động Ăn Năn

Hành Động Ăn Năn

5 Ngày

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. Trong kế hoạch 5 ngày này, bạn sẽ đọc một đoạn Kinh Thánh kèm tĩnh nguyện ngắn mỗi ngày, được sắp xếp để giúp bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của việc ăn năn trên bước đường với Đấng Christ.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất