Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Hành Động Ăn Năn

Hành Động Ăn Năn

5 ngày

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. Trong kế hoạch 5 ngày này, bạn sẽ đọc một đoạn Kinh Thánh kèm tĩnh nguyện ngắn mỗi ngày, được sắp xếp để giúp bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của việc ăn năn trên bước đường với Đấng Christ.

Chúng tôi xin cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.life.church
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi