Kế Hoạch Đọc Kinh Thánh Tốt Hơn.

Kế Hoạch Đọc Kinh Thánh Tốt Hơn.

28 ngày

Bạn có cảm thấy quá tải, bất mãn và lún trong bế tắc? Bạn có ao ước mỗi ngày sẽ tốt hơn trong cuộc đời mình? Lời Chúa là cẩm nang đem bạn đến những ngày tốt hơn. Trong kế hoạch 28 ngày này, bạn sẽ khám phá những cách bạn có thể sống từ một cuộc sống tốt đến cuộc sống tốt hơn mà Chúa mong muốn dành cho bạn.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất