Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thông tin kế hoạch

Hành Động Ăn NănBài mẫu

Acts of Repentance

NGÀY 3 TRONG 5

Ăn năn dẫn đến sự tha thứ. Chúng ta ăn năn và Chúa tha thứ. Sự ăn năn và sự tha thứ không phải là những khái niệm khó. Sự ăn năn là hành động của chúng ta và sự tha thứ được Chúa ban lại cho chúng ta bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài. Tuy rằng tiến trình thì đơn giản, nhưng quyền năng của sự tha thứ của Chúa thì không thể đo lường. Sự tha thứ của Chúa loại bỏ mọi tối tăm trong cuộc đời và đưa chúng ta đến ánh sáng bất kể tội lỗi nào chúng ta đã phạm. Sự tha thứ của Chúa che phủ MỌI tội lỗi của bạn. Làm thể nào để quyền năng cứu chuộc của sự tha thứ từ Chúa thay đổi và tác động tới cuộc đời bạn?

Kinh Thánh

Ngày 2Ngày 4

Thông tin về Kế hoạch

Acts of Repentance

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. T...

More

We would like to thank Life.Church for providing this plan. For more information, please visit: www.life.church

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi