Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thông tin kế hoạch

Hành Động Ăn NănBài mẫu

Acts of Repentance

NGÀY 5 TRONG 5

Thiên Chúa đã ban con một của Ngài - Chúa Jêsus xuống thế gian với mục đích chính là ban cho chúng ta một cuộc sống mới. Lu-ca 5:27-32, Chúa Jêsus diễn đạt lại mục vụ của Ngài theo cách sau: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn.” Đấng Cứu Thế đã đến để những kẻ tội lỗi như tôi và bạn có được một cuộc đời mới qua sự ăn năn của chúng ta và sự tha thứ từ Ngài. Cuộc đời của chúng ta được thay đổi mãi mãi khi chúng ta ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ của Chúa. Công việc của Chúa Cứu Thế cũng là mục vụ của chúng ta. Chúng ta được gọi không phải để làm đại diện cho người công chính, nhưng cho người hư mất và cần được tha thứ. Nếu bạn đã chân thành ăn năn tội lỗi mình và Chúa tha thứ tội lỗi đó, thì bạn có lời chứng để nói lại với những người cần được tha thứ. Cuộc đời biến đổi của bạn sẽ tạo nên thay đổi tương tự cho cuộc đời người khác. Bạn có biết ai cần ăn năn và nhận được tha thứ từ Chúa? Làm thể nào để câu chuyện về sự tha thứ từ Chúa của bạn giúp đỡ người khác tìm đến sự ăn năn?

Kinh Thánh

Ngày 4

Thông tin về Kế hoạch

Acts of Repentance

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. T...

More

We would like to thank Life.Church for providing this plan. For more information, please visit: www.life.church

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi