Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Trải nghiệm sự đổi mới của Đức Chúa Trời

Trải nghiệm sự đổi mới của Đức Chúa Trời

5 ngày

Là một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế nghĩa là chúng ta liên tục được Ngài đổi mới. Đức Chúa Trời làm mới tấm lòng, tâm trí và thể xác chúng ta. Ngài còn làm mới mục đích của chúng ta. Trong kế hoạch đọc Kinh Thánh 5 ngày này, bạn sẽ hiểu sâu hơn những gì Lời Chúa nói về sự đổi mới. Mỗi ngày, bạn sẽ đọc một phân đoạn Kinh thánh và một phần tĩnh nguyện ngắn điều này sẽ giúp chúng ta phản chiếu những cách sống khác khi trải nghiệm sự đổi mới trong Chúa. Tìm nhiều nội dung hơn, truy cập life.church

Chân thành cám ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập trang www.lifechurch.tv để biết thêm thông tin.
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi