Hãy Nhớ Mọi Điều Chúa Đã Làm

5 Ngày

Khuynh hướng tự nhiên của con người là mong đợi tương lai, nhưng chúng ta cũng đừng nên quên lãng quá khứ. Kế hoạch 5 ngày này được biên soạn để giúp bạn nhớ lại những gì Chúa đã làm hầu cho bạn được dựng nên mới như hôm nay. Mỗi ngày, bạn sẽ đọc một đoạn Kinh Thánh và tĩnh nguyện ngắn được biên soạn để giúp gợi nhớ lại những sự kiện chính trên bước đường của bạn với Chúa.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.life.church

Thông tin phát hành

Hơn 500000 lượt hoàn tất