Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Hãy Nhớ Mọi Điều Chúa Đã Làm

Hãy Nhớ Mọi Điều Chúa Đã Làm

5 ngày

Khuynh hướng tự nhiên của con người là mong đợi tương lai, nhưng chúng ta cũng đừng nên quên lãng quá khứ. Kế hoạch 5 ngày này được biên soạn để giúp bạn nhớ lại những gì Chúa đã làm hầu cho bạn được dựng nên mới như hôm nay. Mỗi ngày, bạn sẽ đọc một đoạn Kinh Thánh và tĩnh nguyện ngắn được biên soạn để giúp gợi nhớ lại những sự kiện chính trên bước đường của bạn với Chúa.

Chúng tôi xin cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.life.church
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi