Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Tương Giao với Chúa trong Lời Cầu nguyện

Tương Giao với Chúa trong Lời Cầu nguyện

Cuộc sống gia đình có thể bận rộn, và chúng ta có thể đã không dành thời gian thường xuyên để cầu nguyện—chưa kể đến việc chúng ta nhớ giúp con cái mình hình thành thói quen có Chúa trong đời sống mỗi ngày. Trong Kế hoạch này, gia đình bạn sẽ thấy Chúa muốn nghe lời cầu nguyện của chúng ta biết nhường nào và sự cầu nguyện sẽ giúp tăng cường mối quan hệ của chúng ta với Chúa và với những thành viên khác. Mỗi ngày bao gồm lời nhắc nhở cầu nguyện, đọc và giải nghĩa Kinh Thánh, bắt tay vào hành động và những câu hỏi thảo luận.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Focus on the Family đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web:www.FocusontheFamily.com
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;