Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thông tin kế hoạch

Hành Động Ăn NănBài mẫu

App iconTải ứng dụng
Acts of Repentance

NGÀY 1 TRONG 5

Thi Thiên 51 là lời than khóc của vua Đa-vít với Chúa, xin ăn năn về tội lỗi mà ông đã chìm đắm trong việc đeo đuổi Bát-sê-ba. Bạn có thể hình dung vua Đa-vít quỳ xuống kêu khóc thống thiết với Chúa, xin Ngài tha thứ tội lỗi của ông. Thi Thiên này cũng cho chúng ta biết bức tranh của sự ăn năn sẽ đến trên cuộc đời mỗi chúng ta như thế nào. Đầu tiên, vua Đa-vít nhận biết tội lỗi mình. Tiếp đến, ông xin Chúa tha thứ. Sau đó, ông xin Chúa làm mới lại mình. Cuối cùng, ông cầu xin Chúa giúp đỡ ông sử dụng tội lỗi của mình để dạy dỗ những người đang mê đắm tội lỗi và cần ăn năn. Bạn cần ăn năn những gì trong đời mình? Làm thế nào bạn noi theo gương ăn năn của Đa-vít để tăng trưởng trong mối quan hệ của bạn với Chúa?

Thông tin về Kế hoạch

Acts of Repentance

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. T...

More

We would like to thank Life.Church for providing this plan. For more information, please visit: www.life.church

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;