7 điều Kinh thánh nói về cách nuôi dạy con cái

Ngày 5 trong 7 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
Tất cả chúng ta đều muốn những đứa trẻ ngoan ngoãn, phải không? Đôi khi, điều chúng tôi muốn nói là chúng tôi muốn con của chúng tôi dường như cư xử đúng mực với người khác. Nó có thể có nghĩa là không nổi giận hoặc đùa cợt, hoặc nó có thể có nghĩa là nói xin vui lòng và cảm ơn vào những thời điểm thích hợp. Bây giờ các con tôi đang ngày càng trưởng thành, tôi đã bắt đầu tự hỏi, nếu công việc tôi đã thực hiện để làm cho các con tôi tỏa sáng ở bên ngoài được làm cho chúng tốt hơn ở bên trong.Trong hai năm ngắn ngủi, con gái lớn của tôi sẽ rời trường đại học. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng tôi đã không thể có mặt ở đó để chắc chắn rằng con gái tôi làm mọi thứ đúng. Vì vậy, tôi làm bất cứ điều gì tôi có thể bây giờ để đảm bảo con gái sẽ nhớ lại những điều tôi nói sau này, trong những lúc con gái tôi tranh chiến để làm điều đúng đắn. Vẫn còn tốt hơn, những gì nếu con gái tôi nghe được tiếng Đức Chúa Trời? Bởi vì Ngài sẽ luôn ở đó ngay cả khi tôi không có mặt.Cách tốt nhất để đảm bảo con cái chúng ta nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời là dạy cho chúng biết Lời của Ngài, nhưng chỉ cần đọc thuộc lòng cho chúng hoặc thậm chí dạy chúng đọc thuộc lòng điều đó vẫn chưa đủ. Nếu bạn muốn thấy con bạn được biến đổi nhờ quyền năng của Lời Đức Chúa Trời, thì chúng cần phải thấy Lời Ngài hoạt động trong bạn thực sự ảnh hưởng đến tiến trình cuộc sống của bạn và những quyết định bạn đưa ra hàng ngày. Nói Lời Đức Chúa Trời xung quanh bàn ăn. Đem Lời của Đức Chúa Trời lên xe. Đưa Lời Đức Chúa Trời vào cuộc trò chuyện với người khác. Giúp con bạn thấy rõ tiếng của Đức Chúa Trời và Lời của Ngài ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn.Đồng thời, giúp con bạn tự mình trải nghiệm Kinh Thánh bằng cách đảm nhận vai trò hướng dẫn. Điều đó rất quan trọng của họ học cách đọc Kinh Thánh và lắng nghe Chúa Thánh Linh một mình. Giúp họ chọn ra một Kế hoạch Kinh thánh, và sau đó theo dõi với các câu hỏi. Dưới đây là một vài gợi ý những điều bạn có thể nói để bắt đầu cuộc trò chuyện:Điều gì là điều tốt nhất mà bạn đã đọc trong Kinh Thánh trong tuần này?

Bạn đã đọc bất cứ điều gì bạn mà không hiểu?

Có điều gì bạn đọc mà bạn muốn biết thêm không?

Đức Chúa Trời phán với bạn thông qua những gì bạn đã được đọc?

Điều gì trong những điều bạn có thể thay đổi trong cuộc sống của mình là kết quả của những gì bạn đã đọc?

Là cha mẹ, chúng tôi đang làm việc cùng với Chúa Thánh Linh để dạy cho con cái chúng ta về Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài. Tin tưởng Ngài để hoàn thành sự biến đổi bên trong của các con cái chúng tôi. Ngài yêu con cái chúng tôi hơn cả chúng tôi.Michael Martin-Nhà phát triển web YouVersion