Không gian Thư Giãn

Không gian Thư Giãn

5 Ngày

Bạn có bao giờ cảm thấy không hứng thú làm việc gì hết vì bạn đang cố làm mọi thứ không? Làm nhiều việc cùng một lúc trong đời với những người thân yêu của bạn ... Bạn sẽ có hiệu quả đấy. Nhưng bạn đang kiệt sức. Bạn chỉ cần một chút ít thư giãn thôi. Với một lời mời đơn giản đến bất ngờ, Đức Chúa Trời đưa ra một cách để đánh đổi tốc độ áp đảo của bạn cho một thứ cuối cùng sẽ mang lại cho bạn sự bình an. Kế hoạch này sẽ chỉ cho bạn thấy làm thế nào.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Mục Vụ North Point và Sandra Stanley đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://breathingroom.org

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 100000 lượt hoàn tất