7 điều Kinh thánh nói về cách nuôi dạy con cái

Ngày 7 trong 7 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
Vài năm trước đây, chúng tôi bước vào kêu gọi của Đức Chúa Trời phát triển gia đình của chúng tôi thông qua chăm sóc nuôi nấng và nhận con nuôi. Chúng tôi biết điều đó sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng trở thành bàn tay và bàn chân của Chúa Giê-xu cho các gia đình trong thời điểm họ cần. Chúng tôi đã sẵn sàng để thay đổi thế giới. Chúng ta không nhận ra là bao nhiêu Đức Chúa Trời sẽ thay đổi thế giới của chúng tôi.Mọi người thường cho chúng tôi biết chúng tôi đặc biệt như thế nào khi làm điều này. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết một bí mật: cha mẹ nuôi không đặc biệt. Chúng tôi phá sản; chúng tôi rối ren; chúng tôi gây gổ, và chúng tôi chắc chắn không có nó tất cả cùng nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người bước đi trong đức tin và lao vào mớ hỗn độn. Tuy nhiên, những gì là đặc biệt là những gì Đức Chúa Trời làm khi chúng ta vâng lời.Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời xuất hiện hết lần này đến lần khác trong một vài năm gần đây như một gia đình nuôi dưỡng, dời nhiều ngọn núi hơn chúng ta từng nhớ về Ngài trước đây. Khi chúng tôi nghĩ rằng không có hy vọng cho mối quan hệ với gia đình sinh học của một đứa trẻ, Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Khi chúng tôi đã phải nói lời tạm biệt với một số những đứa trẻ chúng tôi đã nuôi dưỡng, Đức Chúa Trời xuất hiện. Khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể không làm thêm được nữa, Đức Chúa Trời đã xuất hiện.Hành trình này cũng đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta. Cũng như chúng tôi chào đón những đứa trẻ đang tổn thương bước vào nhà của chúng tôi, Đức Chúa Trời đã chào đón chúng tôi vào gia đình của Ngài. Ngài là Cha Thiên Thượng và là người bảo vệ chúng ta. Ngài không quan tâm đến những vấn đề của chúng tôi, những tội lỗi chúng ta đã phạm, hoặc trong trường hợp chúng ta vấp ngã. Nếu chúng ta đến với Ngài, Ngài ôm lấy chúng ta như một người cha, yêu thương chúng ta vô điều kiện và gọi chúng ta là con gái và con trai của Ngài.Nếu bạn cảm thấy không xứng đáng, nếu bạn cảm thấy như bạn lại phải đối mặt với những hoàn cảnh bất khả thi, hoặc ngay cả khi bạn không chắc chắn những gì bạn nên làm gì tiếp theo, tôi khuyến khích bạn tìm kiếm Đức Chúa Trời và lao vào. Mọi người có thể nghĩ rằng bạn bị khùng. Trong thực tế, tôi có thể đảm bảo họ sẽ làm như vậy. Nhưng tôi cũng có thể đảm bảo điều này: Đức Chúa Trời đã theo đuổi bạn. Và Ngài có một kế hoạch cho cuộc sống của bạn mà vượt quá bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng được ngày hôm nay.Taylor Ketron - Quản trị viên YouVersion