Tất cả là sự yên tĩnh: Tiếp nhận sự nghĩ ngơi từ Chúa Giê-Xu trong Giáng Sinh này

Tất cả là sự yên tĩnh: Tiếp nhận sự nghĩ ngơi từ Chúa Giê-Xu trong Giáng Sinh này

5 Ngày

Đây là mùa vui vẻ nhưng cũng rất bận rộn. Hãy bỏ ra một vài khoảnh khắc để nghỉ ngơi và thờ phượng sẽ duy trì bạn trong suốt mùa lao động vui vẻ. Dựa vào quyển sách Khám Phá Danh của Chúa Giê-Xu: Tĩnh Nguyện Mùa Giáng Sinh, 5 ngày tĩnh nguyện cùng kế hoạch đọc sẽ hướng dẫn bạn nhận được sự nghĩ ngơi của Chúa Giê-Xu trong mùa giáng sinh bằng cách dành thời gian để nhớ lại sự tốt lành của Ngài, bày tỏ sự mong muốn của bạn, tìm kiếm sự yên tĩnh của Ngài, và tin tưởng vào sự thành tín của Ngài.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn gởi lời cám ơn đến nhà xuất bản Moody đã cũng cấp kế hoạch đọc này. Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập vào trang web: http://onethingalone.com/advent

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất