7 điều Kinh thánh nói về cách nuôi dạy con cái

Ngày 2 trong 7 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
Đó là tháng 6 năm 2010, vợ tôi và tôi sắp có đứa con đầu lòng. Chúng tôi đang ăn tối với bố tôi, vì vậy tôi quyết định xin một chút khôn ngoan. Tôi xin cha tôi cho tôi lời khuyên nuôi dạy con tốt nhất mà ông có được từ hàng thập kỷ nuôi dạy con.Ông suy nghĩ một phút, và sau đó đã cho tôi một suy luận mà tôi sẽ không bao giờ quên. Bố tôi nói rằng việc nuôi dạy con cái giống như một cái cân không giống như cái cân mà bạn đặt trong phòng tắm, mà giống như cái mà bạn xem là biểu tượng của công lý. Một mặt bạn có tình yêu; mặt khác bạn có kỷ luật. Áp dụng một trong hai quá thường xuyên mà không có cái khác là có hại cho con bạn.Bố tôi tiếp tục giải thích rằng bạn càng thể hiện tình yêu với con bạn, họ sẽ càng chấp nhận kỷ luật của bạn. Và, khi bạn áp dụng kỷ luật nhiều hơn cho họ, bạn cũng cần cho họ biết bạn yêu họ nhiều như thế nào. Yêu thương nhiều mà không có kỷ luật có thể làm cho một đứa trẻ hư hỏng, và quá nhiều kỷ luật mà không có tình yêu có thể làm tổn thương một đứa trẻ về mặt cảm xúc và làm cho chúng xa cách.Kể từ đêm đó, tôi đã thường nghĩ về mối tương quan giữa sự trừng phạt và tình yêu. Tôi tin rằng cha mẹ thường cảm thấy tồi tệ khi họ kỷ luật con cái của họ. Nó chắc chắn không thú vị để thực hiện. Nó khó, nhưng nó tốt. Vì vậy, khuyến khích của tôi cho bạn là áp dụng mức kỷ luật phù hợp cho con bạn để chúng biết bạn yêu thương chúng và quan tâm đến chúng.Cũng giống như chúng ta yêu thương những đứa trẻ của chúng ta và cần phải kỷ luật chúng, Cha Thiên Thượng yêu thương những đứa con của Ngài và sẽ kỷ luật chúng. Nếu bạn đã chấp nhận Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của bạn, thì Đức Chúa Trời là Cha của bạn. Bạn đã được nhận nuôi vào gia đình của Ngài.Brad Belyeu Kỹ sư YouVersion