การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 31 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ความกังวลหรือความกลัวสามารถทำให้คุณขาดความเชื่อในพระเจ้าผู้ที่รักคุณไม่ว่าจะเป็นอย่างไรและผู้ที่ทำสิ่งดีเพื่อคุณ และเมือคุณตกอยู่ในความกังวล คุณก็คิดไปว่าปัญหามันใหญ่กว่าที่พระเจ้าจะสามารถดูแลได้ ถ้าคุณกำลังกลัว คุณอาจจะคิดว่าความบาปของคุณนี้มันเกินกว่าที่พระเจ้าจะให้อภัย ถ้าคุณท้อใจ คุณเสียใจในสิ่งที่ผิดพลาด และคุณเชื่อว่าชีวิตคุณนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมและนั่นพระเจ้าจะทรงนำคุณกลับสู่ชีวิต

ถ้าคุณกังวลอยู่ คุณจะไม่ได้รับประสบการณ์ของความชื่นชมยินดีที่เป็นของคุณ ความกังวลกับความชื่นชมยินดีนั้นสัมพันธ์กัน ความกังวลนั้นอยู่ในเรื่องที่ร้ายแรง เพราะมันเป็นส่วนของการไม่เชื่อในพระเจ้า และเราจะออกจากความกังวล ความกลัว และท้อใจอย่างไร?

พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าสันติสุขเป็นผลมาจากการเชื่อพระเจ้า คุณจะสามารถเชื่อในพระองค์? และคุณจะเชื่อในพระองค์ในวันนี้? คุณจะประกาศออกว่า "พระเยซู ข้าพระองค์เชื่อในพระด้วยสิ้นสุดใจ! และเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เป้นไปไม่ได้สำหรับพระองค์และแผนการของพระองค์นั้นดีต่อชีวิตข้า!"

เมื่อคุณแช่จิตใจและวิญญาณคุณด้วยพระคำพระเจ้า คุณจะถูกปลดปล่อยจากความกลัวของมาร เมื่อคุณประกาศออกว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรและพระองค์ทำอะไรในชีวิตคุณ และความท้อใจ กังวล และความกลัวจะหายไปอย่างอัศจรรย์ และสิ่งใดจะเหลืออยู่ในที่นั่น? คุณจะได้พบตนเองว่าได้รับการอวยพระพรด้วยความชื่นชมยินดี!