การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 23 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
อ.เปาโล นักศาสนศาสตร์และผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ เขายังได้เคยพบปัญหา! เขาได้ถูกจับเพราะไปเทศนาพระคำพระเจ้าผิดสถานที่และผิดเวลา อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เขาจะออกจากคุก กษัตริย์อากริปปาต้องการที่จะได้ยินเรื่องราวของ อ.เปาโล และพระองค์ได้นำเขามายังห้องประชุมด้วยท่าทีที่สง่าและนั่งในเหล่าผู้มีอำนาจในสมัยนั้น

และเมื่อผู้คนได้เงียบลงด้วยการปรากฏตัวของกษัตริย์ กษัตริย์อากริปปาผู้ที่มีอำนาจและควบคุมกฏหมายทั้งหมด ได้ทรงมองไปยัง อ.เปาโลและอนุญาติให้เขาพูดกับพระองค์

และคุณจะตอบสนองในสถานการณ์นี้อย่างไร? ในความจริง หัวใจของข้าพเจ้าคงเต้นออกมาจากอก! เราหลายคนอาจจะประหลาดใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหน! "มีพระเจ้าจริงหรือ?!" ข้าพเจ้าได้เทศนาประกาศพระกิตติคุณเพื่อพระนามพระองค์แต่ตอนนี้ข้าพระองค์ขอปกป้องตนเองต่อหน้าบุคคลที่มีอำนาจอยู่ในตอนนี้?!

ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าอาจจะขอร้องพระเจ้าไม่ให้ตัวข้าพเจ้าปัสสวะราดหรือสลบลงไปต่อการปรากฏตัวของชายผู้นี้ผู้ที่สามารถฆ่าข้าพเจ้าได้หรือถูกพิพากษาในคุกโรมันด้วยการพยักหน้าของเขา

แต่อ.เปาโลก็ยังยืดมืออย่างใจเย็นไปยังกษัตริย์อกริพพาและเริ่มระมัดระวังในการพูดด้วยคำพูดที่จริงใจที่สุด "ท่านกษัตริย์อากริปปาเจ้าข้า ข้าพระองค์ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แก้คดีต่อพระพักตร์พระองค์วันนี้ ในเรื่องข้อคดีทั้งปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระองค์นั้น" - กิจการ 26:2 KJV

อ.เปาโล มีความกล้าหาญในการปรากฏตัวของผู้ที่สำคัญที่สุดในวันนั้นและกล่าวว่า "ข้าพระองค์ถือว่าเป็นโอกาสดี ..." และถ้าคุณอยู่ในเวลานั้น คุณจะคิดว่าเป็นโอกาสดีหรือไม่?

และถ้าคุณไม่สามารถหาหนทางของตนเองได้ คุณไม่ลองคุณว่ามันเป็นโอกาสดีล่ะ?ตนเองได้

เมื่อชีวิตของคุณกำลังวุ่นวาย ทำไม่ไม่ลองทำอย่าง อ.เปาโลคือคิดว่าเป็นโอกาสที่ดี?

เราสามารถเปลี่ยนแปลงหนทางที่เราคิดได้เพราะเรารู้จักพระเยซู เราสามารถเปลี่ยนแปลงหนทางความคิดของจิตใจที่มีต่อสถานการณ์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าพระผู้สร้างจะมีทรงตรัสกับคุณ! ข้าพเจ้าขอท้าทายคุณ ... ให้คิดว่าเป็นโอกาสดีในวันนี้!