การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 28 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
คุณรู้หรือไม่ว่าคุณกำลังได้ทุกสิ่งที่คุณสามารถต้องการเพื่อใช้ชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี? พระเจ้าพระบิดา ถึงพระเยซูพระบุตร พระองค์กำลังมอบทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างพระเจ้า! และเพราะความชื่นชมยินดีเป็นพระลักษณะของพระเจ้า ที่มีพร้อมกับชีวิตที่เต็มล้นและความชื่นชมยินดีอย่างหาที่สุดไม่ได้!

เมื่อคุณมีพระเยซูคริสต์ คุณก็ได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อต่อสู้กับ PMS ความท้อใจ ความตรึงเครียด ความใจร้อน และความล้มเหลวที่ผ่านมา และพระเจ้าผู้ที่ใจกว้างกว่าผู้ใดในช่วงเวลานี้ พระองค์ได้ให้เราเข้าถึงทุกสิ่งที่เราต้องการจะใช้ชีวิตที่เต็มล้นและความชื่นชมยินดี

และนี่คือคำสัญญาที่ล้ำค่าที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า เราจะไม่ได้เป็นคนบนโลก แต่เราจะได้เห็น แสดงออก พูด เดิน และมีอารมณ์เหมือพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงทำบนโลก และการเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าจะเข้ามาแทนที่ความอ่อนแอในทุกที่ของชีวิตถ้าเราอนุญาตให้พระองค์ทำ และเมื่อเราเดินและใช้ชีวิตอยู่ในพระวิญญาณ เรากำลังเดินในทางตรงข้ามของธรรมชาติของเราเมื่อก่อน

ถ้าคุณจะนำพระคำนี้มาเปลี่ยนชีวิตคุณ คุณจะเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดที่สามารถเป็นได้ แล้วมันจะยากหรือเปล่า? ใช่! มันต้องใช้ความขยันในหัวใจเป็นอย่างมาก แต่พระเจ้าจะเสริมกำลังคุณและอยู่ข้างคุณเมื่อคุณต้องการจะเป็นเหมือนพระองค์ในทุกวันของชีวิต!