YouVersion นโยบายความเป็นส่วนตัว


ภาพรวมโดยย่อ

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดว่าจะพบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ YouVersion:

สร้างประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณสร้างบัญชี YouVersion หรือใช้แอพพลิเคชันหรือไซต์ใด ๆ ของเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการใช้งานพระคัมภีร์ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับคุณมากขึ้น

เรานำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวระบุไว้ชัดเจนถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บจากการใช้งานของคุณ และวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งาน YouVersion ของคุณ เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ของคุณกับผู้ลงโฆษณาภายนอกหรือเครือข่ายโฆษณา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครอง

เมื่อคุณเห็นสถิติที่เราเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้งานพระคัมภีร์ทั่วโลก เรายืนยันว่าจะใช้ข้อมูลโดยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ ข้อมูลจะอยู่รูปแบบรวมซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ นอกจากนี้เรายังใช้การป้องกันด้านความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

เพื่อการใช้งานของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราระบุชัดเจนว่า คุณมีสิทธิใดบ้างเมื่อใช้ YouVersion นั่นหมายรวมการเข้าถึง การแบ่งปัน การเปลี่ยนแปลง และการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรายังคงระบุถึงการที่เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยให้ชุมชน YouVersion ใช้พระคัมภีร์ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไร


นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ในขณะที่ YouVersion ได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแปลจากภาษาอังกฤษ คุณต้องตกลงก่อนว่าฉบับแปลไทยนั้นมีเพื่อความสะดวกเท่านั้น และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษจะควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ YouVersion หากมีข้อขัดแย้งใดๆระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คำนิยาม

เพื่อให้เอกสารนี้ง่ายต่อการอ่าน เราจะใช้คำสั้นๆทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เมื่อเราใช้คำว่า "YouVersion" เรากำลังพูดถึง:

 • แอปพลิเคชันมือถือ YouVersion เหล่านี้
  • แอปพระคัมภีร์
  • แอปพระคัมภีร์สำหรับเด็ก
  • Bible Lens
 • เว็บไซต์ YouVersion เหล่านี้
 • แอปพลิเคชัน YouVersion เหล่านี้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • แอปพลิเคชันสตรีมวิดีโอ
  • ผู้ช่วยเสียง

ผลิตภัณฑ์ของ YouVersion เป็นของและดำเนินการโดย Life Covenant Church, Inc. ซึ่งเราจะเรียกว่า "Life.Church" หรือ "เรา" ในตลอดนโยบายนี้ เราอนุญาตให้ใช้ YouVersion โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งเราจะเรียกว่า "ผู้เข้าชม" รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือ "สมาชิก" เมื่อเราอ้างถึงทั้งสองสิ่งนี้เราจะใช้คำว่า "ผู้ใช้" หรือ "คุณ"

การยอมรับข้อกำหนด

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด เพราะมันจะบอกถึงวิธีที่เราจะรวบรวม, ใช้, แบ่งปัน และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ และในการเข้าถึง YouVersion คุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขในการใช้งาน และยินยอมที่จะให้ข้อมูลของคุณถูกส่งและนำไปประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกา การใช้ YouVersion ของคุณยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างละเอียดด้วย

เรายินดีสำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมีเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามหรือความเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: Life Covenant Church, Inc., attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 หรือ help@youversion.com

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ลงโฆษณาหรือเครือข่ายโฆษณาเพื่อใช้ในการโฆษณา เราใช้ข้อมูลของคุณที่เรารวบรวม หรือที่คุณให้เรามา รวมถึงข้อมูลส่วนตัวดังนี้:

 1. YouVersion และข้อมูล, ผลิตภัณฑ์, หรือบริการอื่นๆที่คุณขอจากเรา;
 2. ดังที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้;
 3. เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์อื่นที่คุณให้ไว้;
 4. เพื่อปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้สิทธิภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และ เงื่อนไขการใช้งานของเรา;
 5. ในลักษณะอื่นเราจะอธิบายเมื่อคุณให้ข้อมูล; และ
 6. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วยความยินยอมของคุณ

ความสามารถในการเข้าถึง YouVersion ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและคุณอาจปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา อย่างไรก็ตามนั่นอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการ และ/หรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของ YouVersion แก่คุณได้

การอำนวยความสะดวกคุณในการใช้ YouVersion

หากคุณเป็นสมาชิก เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึง YouVersion นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของ YouVersion ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานที่คุณใช้ และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณยอมให้เราใช้ เราใช้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในการจัดหา ปรับปรุง และปรับแต่ง YouVersion รวมทั้งด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีอัตโนมัติที่กล่าวถึงในนโยบายนี้และการอนุมานที่เราทำขึ้นจากข้อมูลที่เรารวบรวม

เพื่อนๆ

YouVersion ทำให้คุณสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกับผู้ใช้ YouVersion คนอื่นเพื่อแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ ข้อความและเนื้อหาอื่นๆ นอกจากนี้เรายังเปิดให้คุณและผู้อื่นสื่อสารกันผ่าน YouVersion เช่น ส่งข้อความให้กัน คุณเลือกได้ว่าจะสื่อสารหรือติดต่อกับสมาชิกคนอื่นหรือไม่ เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อและสื่อสารและแบ่งปันเนื้อหากับผู้ใช้ YouVersion คนอื่นๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราและบุคคลที่คุณสื่อสารด้วย นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลการติดต่อจากโทรศัพท์มือถือของคุณหากคุณให้สิทธิ์แก่ YouVersion ในการเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน

กิจกรรมต่างๆ

YouVersion Events ช่วยให้คุณค้นหาคริสตจักรในบริเวณใกล้เคียงที่กำลังใช้ Events ทำให้คุณสามารถติดตามเนื้อหาที่ให้มา เข้าถึงพระคัมภีร์ จดบันทึกและเซฟไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากคุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์ Events ของเราและเลือกแชร์ข้อมูลตำแหน่งของคุณ YouVersion จะใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อระบุรายการ Events ที่คุณอาจสนใจเข้าร่วม

ข้อเสนอแนะ

เราใช้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ และการอนุมานที่มาจากข้อมูลนั้นเพื่อแนะนำเนื้อหาและฟังก์ชันรวมถึงบริการอื่นที่ YouVersion มี ตัวอย่างเช่น ตามแผนพระคัมภีร์ที่คุณทำสำเร็จ เราอาจจะนำเสนอแผนพระคัมภีร์เพิ่มเติมให้แก่คุณ เราอาจติดต่อคุณผ่านแถบแจ้งเตือน อีเมล หรือข้อความในแอปเองเพื่อพูดถึงการแนะนำเหล่านี้ วิธีใช้ YouVersion และข่าว YouVersion อื่นๆ คุณอาจจะเลิกติดตามข้อความเหล่านี้ผ่านทางลิงก์เลิกติดตามที่อยู่ในข้อความในอีเมลเอง คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ใน แอปพลิเคชัน YouVersion หรือผ่าน bible.com/notification-settings

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริการ

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับด้านบัญชี ความปลอดภัย กฎหมาย และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการนี้ผ่านข้อความในแอป แถบแจ้งเตือน และ/หรืออีเมล โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความเหล่านี้จากเราได้ รวมไปถึงข้อความเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและกฎหมาย

การวิเคราะห์และการดำเนินการ

เราต้องการเห็นการใช้งานพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นทั่วโลก เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีให้เราเพื่อสังเกตแนวโน้มทางสังคม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการสอนพระคัมภีร์และข้อพระคัมภีร์บางข้อเฉพาะเจาะจง ในบางกรณีเราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้เพื่อทำการวิจัยนี้ภายใต้การควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราเผยแพร่หรืออนุญาตให้ผู้อื่นเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกของเรา แต่เฉพาะในรูปแบบสรุปที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสร้างสถิติเกี่ยวกับการใช้ YouVersion โดยรวมทั่วโลกและในประเทศและภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง

เราใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนและนำไปสรุปรวมเพื่อนำเสนอ YouVersion รวมถึงการสื่อสารชักชวนการเป็นสมาชิกกับ YouVersion และการเติบโตด้านการใช้งาน เช่น การแสดงจำนวนการติดตั้ง YouVersion บนมือถือทั้งหมด เราใช้ข้อมูลโดยมี ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้, ข้อมูลที่รวบรวมมาจากผู้ใช้, ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งาน YouVersion (เช่น ประวัติการค้นหาการ แผนการอ่านที่เสร็จสิ้น การอ่านพระคัมภีร์), ผลตอบรับสาธารณะ, และข้อมูลที่อนุมานจากข้อมูลนี้เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาภายใน เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งาน YouVersion ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพของ YouVersion และเพิ่มการใช้ YouVersionและฟีเจอร์ที่มี การดำเนินการนี้ทำโดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วใน YouVersion รวมทั้งการส่งข้อความให้ผู้ใช้ผ่าน YouVersion เพื่อแนะนำฟังก์ชันและเนื้อหาของ YouVersion

แบบลงคะแนนและแบบสำรวจ

บางครั้งเราจัดทำแบบลงคะแนนและแบบสำรวจผ่าน YouVersion คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบลงคะแนนหรือแบบทดสอบเหล่านี้ อีกทั้งยังมีสิทธิ์เลือกที่จะให้ข้อมูล

ปัญหาด้านความปลอดภัยและทางเทคนิค

เราใช้ข้อมูล (ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อสื่อสารของคุณ) เพื่อตรวจสอบ ตอบสนองและแก้ไขปัญหาด้านการร้องเรียน ด้านกฎหมาย ความปลอดภัยและประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion เราใช้ข้อมูลและการสื่อสารของคุณถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการทุจริต หรือการละเมิดกฎหมาย หรือเงื่อนไขการใช้งานของเรา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือความพยายามที่จะทำอันตรายต่อคนอื่น

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก YouVersion เพื่อใช้ YouVersion อย่างไรก็ตามการเป็นสมาชิกช่วยให้เราสามารถปรับแต่ง YouVersion ให้เหมาะกับคุณมากขึ้น ในการเป็นสมาชิกคุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีและระบุข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณซึ่งจะเชื่อมโยงกับบัญชีสมาชิกของคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นนี้ คุณมีตัวเลือกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีสมาชิกของคุณ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณให้ โพสต์ หรืออัปโหลดข้อมูลไปยัง YouVersion คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าว แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำ มันอาจจำกัดความสามารถของเราในการปรับเปลี่ยน YouVersion และความสามารถในการใช้ YouVersion ได้อย่างเต็มที่

หากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อ YouVersion กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการ หรือโปรไฟล์อื่นๆ ที่คุณมีกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในแอปพลิเคชันเหล่านั้นมายัง YouVersion และ Life.Church ตัวอย่างเช่นคุณอาจสมัครสมาชิก YouVersion ใหม่โดยการเชื่อมโยงบัญชี Facebook ของคุณเข้ากับ YouVersion โดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันผ่าน Facebook ไปยัง Life.Church คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณด้วยแอปพลิเคชันเหล่านั้น นอกจากนี้เมื่อคุณให้สิทธิ์เราเข้าถึงผู้ติดต่อของคุณในอุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์ในการแนะนำเพื่อน การแจ้งเตือนเมื่อผู้ติดต่อเข้าร่วม หรือส่งคำเชิญให้ใช้ YouVersion ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เมื่อดาวน์โหลดและใช้ YouVersion เราจะไม่ถือว่าคุณเป็นคนที่นับถือศาสนาใดๆ หรือแสดงความเชื่อทางศาสนาใดๆ แก่เรา เราเพียงอนุมานว่าคุณมีความสนใจในพระคัมภีร์ เราไม่ต้องการให้ผู้ใช้บอกความเชื่อของตัวเองแก่เราหรือให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ เช่นชนชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อทางปรัชญา หรือสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตในการสร้างหรือยืนยันบัญชี YouVersion คุณเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้หรือไม่ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ แก่ Life.Church เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน YouVersion ในแบบของคุณเช่นเดียวกับข้อมูลอื่นที่ไม่ละเอียดอ่อนที่คุณให้ไว้ Life.Church จะประมวลผลข้อมูลละเอียดอ่อนที่คุณมอบให้กับกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Life.Church เพื่อคุณและจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะดูแลรักษาข้อมูลของคุณให้เหมาะสมกับการป้องกันที่ระบุไว้ในนโยบายนี้และที่อื่นๆจาก Life.Church หากมีข้อสงสัยคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ help@youversion.com.

การใช้เพื่อบริการอื่นๆ

เราอาจรวมข้อมูลที่คุณส่งภายใต้บัญชีของคุณกับข้อมูลที่คุณให้เราผ่านบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Life.Church ตลอดจนข้อสรุปที่เราทำจากข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีให้คุณโดย Life.Church

โพสต์และการมีส่วนร่วมของคุณ

เมื่อ YouVersion ให้คุณสามารถประกาศ เผยแพร่ หรือแสดงผลข้อมูลได้ เราจะเรียกสิ่งข้างต้นว่า "โพสต์" ซึ่งอาจอยู่ในพื้นที่สาธารณะของ YouVersion เว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงผ่าน YouVersion หรือส่งต่อไปยังผู้ใช้อื่นๆ ของ YouVersion หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่า "การมีส่วนร่วม" ตัวอย่างเช่นทำบันทึก แสดงความเห็นบนโพสต์ของเพื่อน หรือทำภาพพระคัมภีร์

โปรดทราบว่าหากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นโดยการโพสต์สื่อสาร สังคมออนไลน์ กระดานข่าว หรือฟอรัมออนไลน์สาธารณะอื่นๆ ข้อมูลนี้อาจถูกรวบรวมและใช้โดยบุคคลอื่น การมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะถูกโพสต์และส่งโดยคุณเอง เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามที่คุณเลือกแบ่งปันการมีส่วนร่วมของคุณได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถ และไม่รับประกันว่าการมีส่วนร่วมของคุณจะไม่ถูกดูโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และเราจะไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณ

เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

การใช้บริการ เราจะเก็บข้อมูลเมื่อคุณใช้ YouVersion ได้แก่ เมื่อคุณดูหรือคลิกเนื้อหา, ประเภทของเบราว์เซอร์, ภาษาของเบราว์เซอร์, การค้นหาหรือร้องขอ, วันที่และเวลาของคำขอ, การติดตั้งอัปเดต, การค้นหาฟังก์ชันการใช้งานใหม่, หรือใช้งานเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ที่ YouVersion มีให้ เราใช้การเข้าสู่ระบบ, หมายเลขไอพี("IP address"), และคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อระบุตัวคุณและบันทึกการใช้งานของคุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (เช่นเว็บบีคอน, พิกเซล, แท็ก, และตัวระบุอุปกรณ์) เพื่อจดจำคุณ และ/หรืออุปกรณ์ของคุณ กับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ของ YouVersion บนอุปกรณ์ต่างๆของคุณ คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของ YouVersion เนื่องจากช่วยให้เรารู้จักคุณ และรักษาการตั้งค่าของคุณจากแต่ละเซสชั่น, เพื่อช่วยให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณ, และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่มีของ YouVersion นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลสมาชิกถูกใช้กับบัญชีสมาชิกเดียวกัน ที่สำคัญเราไม่ได้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาโฆษณาจากบุคคลที่สาม

แม้ว่าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้และที่เหมือนกันโดยเริ่มต้น แต่คุณสามารถควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์และเครื่องมือที่คล้ายกันและยินยอมที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง หากคุณปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันด้วยการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้บนเบราว์เซอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของ YouVersion ได้ เป็นการปิดกั้นไม่ให้เรามอบการทำงานอย่างเต็มรูปแบบของ YouVersion และไม่สามารถใช้ฟีเจอร์และบริการบางอย่างที่ต้องการของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้

เมื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หากคุณใช้ YouVersion โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อปิดการใช้งานคุกกี้ เราจะถือว่าคุณยินยอมที่จะได้รับคุกกี้ทั้งหมดจาก YouVersion

ID อุปกรณ์และที่ตั้ง เมื่อคุณเข้าใช้หรือออกจาก YouVersion เราจะได้รับ URL ของทั้งเว็บไซต์ที่คุณเข้ามาและเว็บไซต์ที่คุณจะไปต่อ นอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลข IP, พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์, ระบบปฏิบัติการ, เว็บเบราว์เซอร์และส่วนเสริม, ตัวระบุอุปกรณ์และลักษณะ และ/หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์และเครือข่ายรวมถึงตำแหน่ง หากคุณใช้ YouVersion จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และตำแหน่ง GPS ของคุณอิงตามการตั้งค่าโทรศัพท์และการเข้าถึงที่คุณอณุญาตให้กับ YouVersion

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบประสบการณ์ YouVersion ที่ถูกปรับให้กับคุณและเพื่อสื่อสารกับคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเพื่อระบุจำนวนรวมของอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้ YouVersion และ/หรือบางส่วนของ YouVersion, ติดตามการใช้งาน, และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน YouVersion สำหรับสมาชิกและผู้เข้าชมทั้งหมด เราอาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา

เราไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณพร้อมกับการระบุอุปกรณ์หรือตำแหน่งของคุณได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เมื่อต้องการโดยระบบปฏิบัติการหรือเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะขอให้คุณเลือกก่อนที่เราจะใช้ GPS หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของคุณ อย่างไรก็ตามเราอาจจะรวบรวมรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งาน YouVersion ของคุณโดยอัตโนมัติ ได้แก่ข้อมูลการเข้าชม, ตำแหน่ง, บันทึก, และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ รวมถึงทรัพยากรที่คุณเข้าถึงและใช้บนหรือผ่าน YouVersion เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ได้แก่ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันของโทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่ IP, ระบบปฏิบัติการ, ประเภทเบราว์เซอร์, และข้อมูลเครือข่ายมือถือ หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลนี้คุณควรเลิกใช้ YouVersion

การติดต่อสื่อสารโดยตรงกับเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณส่ง, รับ, หรือมีส่วนร่วมในข้อความต่างๆกับเรา รวมทั้งเมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำขอโดยการส่งอีเมล help@youversion.com ผ่านทางเว็บไซต์ help.youversion.com เราเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นเพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลที่คุณส่งมา, ตอบสนองต่อคำขอของคุณ, และปรับปรุงบริการของเรา

ข้อมูลส่วนตัว เราอาจผูกข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อปรับแต่ง YouVersion ให้กับคุณและแนะนำเกี่ยวกับบริการและฟังก์ชันการทำงานของ YouVersion ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น Life.Church มองหาวิธีการใหม่และปรับปรุงวิธีการเพื่อมอบ YouVersion และเพิ่มการใช้งานพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เราปรับปรุง YouVersion อาจหมายความว่าการรวบรวมข้อมูลใหม่หรือวิธีใหม่ในการใช้ข้อมูล เนื่องจาก YouVersion เปลี่ยนแปลงตลอดและพยายามที่จะนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆ แก่คุณอย่างต่อเนื่อง เราอาจต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่ๆ หากเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ข้อมูลของคุณอย่างมาก เราจะแจ้งให้คุณทราบและอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับไซต์และแอปที่ Life.Church เป็นเจ้าของและดำเนินการเท่านั้น โปรดจำไว้ว่า YouVersion อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอพอื่นๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวและนโยบายของเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเลือกเชื่อมโยงไปยังหรือจาก YouVersion เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านั้นรวบรวมรวบรวม ใช้ และเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร เราไม่รับผิดชอบต่อคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว, นโยบาย, หรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ รวมทั้งเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงไปหรือจาก YouVersion เว็บไซต์ที่มีการสร้างแบรนด์ร่วม (อ้างอิงชื่อเรา และของบุคคลที่สาม) ประกอบด้วยเนื้อหาจากบุคคลที่สามและไม่ใช่เรา

Life.Church ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์, เนื้อหา, หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่เชื่อมโยงหรือจัดหาจาก YouVersion และเว็บไซต์และบริการต่างๆของเรา บางเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันรวมถึงที่พาร์ทเนอร์ให้บริการใน YouVersion อาจให้บริการโดยบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเนื้อหา, ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน, บริษัทที่รับวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ผลิตมือถือและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ ไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจใช้คุกกี้หรือมีไฟล์อื่นๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ข้อมูลที่พวกเขารวบรวมอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณตามช่วงเวลาและเว็บไซต์, แอป, และบริการออนไลน์อื่นๆ พวกเขาอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายตามความสนใจ (ตามพฤติกรรม) เราไม่ได้ควบคุมเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามเหล่านี้หรือวิธีการใช้งาน หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา คุณควรติดต่อผู้ให้บริการที่รับผิดชอบโดยตรง

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

การเปิดเผยในนามของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม หรือที่คุณให้ไว้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของเราภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน วัตถุประสงค์ที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านขอเมื่อให้ข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ

การเปิดเผยโดยคุณ

เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลผ่าน YouVersion คุณและคนอื่นๆ ที่คุณเลือกให้เห็นข้อมูลนั้นจะสามารถดูข้อมูลได้ หากคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี YouVersion ของคุณกับแอปพลิเคชันและบริการอื่นๆ ตามที่คุณได้อนุญาตไว้ บริการเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณแบ่งปันได้ การใช้งาน การเก็บรวบรวม และการป้องกันข้อมูลของคุณโดยบริการภายนอกเป็นไปตามนโยบายของบริการเหล่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลภายใน

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Life.Church เพื่อช่วยในการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมในแง่มุมต่างๆของ YouVersion และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา เพื่อช่วยในการให้บริการแก่คุณในลักษณะที่เป็นส่วนตัวและเป็นประโยชน์กับคุณและคนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการให้แนะสิ่งที่คุณน่าจะสนใจให้คุณโดยใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะติดตามว่าคุณเลือกใช้งานอะไรบ้าง

การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมหรือที่คุณให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แก่ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการ, และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของเราเท่านั้น (เช่นการจัดเก็บบนคลาวด์, การบำรุงรักษา, การวิเคราะห์, การตรวจสอบ, การชำระเงิน, การตรวจสอบการฉ้อโกง, การสื่อสาร, และการพัฒนา) ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม YouVersion บางแพลตฟอร์มที่ใช้ในการส่งอีเมลและการแจ้งเตือนถูกสร้างขึ้นและจัดการโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นข้อมูลบางส่วนของคุณจะได้รับการส่งอย่างปลอดภัยไปยังบริการเหล่านั้นเพื่อให้บริการดังกล่าว พวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเราและมีหน้าที่ห้ามเปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

กระบวนการทางกฎหมาย

เป็นไปได้ว่าเราจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อถูกเรียกขอตามกฎหมายหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ หรือหากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อ (1) ตรวจสอบป้องกันหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อช่วยหน่วยงานบังคับใช้ของรัฐบาล (2) บังคับใช้ข้อตกลงกับคุณ (3) ตรวจสอบและปกป้องตัวเองจากการเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาใด ๆ ของบุคคลที่สาม (4) ปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของ YouVersion; หรือ (5) การดำเนินการหรือปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของชีวิตสมาชิกและ / หรือผู้เยี่ยมชม บุคลากรหรือบุคคลอื่น ๆ เราพยายามแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับความต้องการทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเหมาะสมในการตัดสินของเรา ยกเว้นกรณีที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลสั่งห้ามหรือเมื่อมีการร้องขอเป็นกรณีฉุกเฉิน เราอาจโต้แย้งข้อเรียกร้องดังกล่าวเมื่อเราเชื่อว่าคำตัดสินของเราเป็นไปตามที่เราเห็นสมควรซึ่งคำร้องนั้นมีมากเกินไปคลุมเครือหรือขาดอำนาจที่เหมาะสม แต่เราไม่ได้สัญญาว่าจะท้าทายทุกความต้องการ

ผู้ให้บริการเนื้อหา YouVersion

ความสามารถของเราคือการให้บริการพระคัมภีร์ในภาษาต่างๆ เป็นผลมาจากข้อตกลงระหว่างเราและสมาคมพระคริสตธรรมและสำนักพิมพ์ต่างๆ ซึ่งเราจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการเนื้อหาใน YouVersion" ตามข้อตกลงในการให้บริการเนื้อหาของ YouVersion เราอนุญาตให้ผู้ใช้ YouVersion สามารถดาวน์โหลดข้อความในพระคัมภีร์บางอย่างสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ต้องระบุชื่อผู้ให้บริการเนื้อหาใน YouVersion อีเมลและประเทศสำหรับการติดต่อสื่อสารในอนาคต ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ระบบนี้ทำงาน เราต้องระบุชื่อที่อยู่อีเมลและประเทศของคุณให้กับผู้ให้บริการเนื้อหา YouVersion ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราแชร์เฉพาะข้อมูลนี้กับผู้ให้บริการเนื้อหา YouVersion สำหรับเวอร์ชันออฟไลน์ที่คุณขอ เราทำเช่นนั้นบนพื้นฐานที่เป็นความลับและเฉพาะในกรณีที่ผู้ให้บริการเนื้อหา YouVersion ตกลงที่จะเก็บข้อมูลที่เราแชร์เกี่ยวกับคุณไว้เป็นความลับเท่านั้น จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณให้กับผู้ให้บริการเนื้อหาใด ๆ ใน YouVersion เมื่อคุณเลือกที่จะดาวน์โหลดเวอร์ชันสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์คุณจะได้รับพร้อมต์เพื่อเป็นการเตือนความจำของข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งคุณต้องยอมรับในเวลานั้นเพื่อที่จะดาวน์โหลดได้ต่อไป จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลจนกว่าคุณจะให้การอนุมัติซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันออฟไลน์ได้ การติดต่อกับผู้ให้บริการเนื้อหาใด ๆ ก็ตามของคุณเป็นเพียงผู้เดียวระหว่างคุณและผู้ให้บริการเนื้อหาของ YouVersion

คุณมีสิทธิ์ในการลบ การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลของคุณ

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 • การลบ คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจจำกัดความสามารถในการใช้ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของ YouVersion โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องมีที่อยู่อีเมลเพื่อให้มีบัญชีสมาชิก
 • การแก้ไข: คุณอาจแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณผ่านบัญชีของคุณ หรือขอให้เราเปลี่ยน ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณในบางกรณีรวมไปถึงกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • วัตถุประสงค์หรือ ข้อจำกัด หรือ ข้อจำกัดการใช้ข้อมูล: คุณสามารถขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณหรือบางส่วน (ตัวอย่างเช่นหากเราไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะใช้งานต่อไป) หรือเพื่อ จำกัด การใช้ข้อมูลเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องหรือถือโดยชอบด้วยกฎหมาย)
 • สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของคุณ: คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราได้

หากต้องส่งคำขอเหล่านี้หรือคำขออื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ help@youversion.com. คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: Life Covenant Church, Inc. , attn .: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St. , Edmond, Oklahoma 73034 ได้เช่นกัน เราขอให้บุคคลที่ส่งคำร้องขอได้ยืนยันตัวตนและระบุข้อมูลที่ร้องขอเพื่อเข้าถึง ทำการแก้ไข หรือลบข้อมูลออกก่อนที่เราจะดำเนินการใด ๆ เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน หากเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ร้องขอได้หากเราเชื่อว่าคำขอนี้จะเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หากเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้จะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ หรือทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคล้ายกับวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีใด ๆ เมื่อเราให้สิทธิ์การเข้าถึงการลบหรือการแก้ไขข้อมูลเราจะดำเนินการบริการนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายยกเว้นในกรณีที่ดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้ความพยายามที่ไม่สมเหตุผล

ถ้าคุณเลือกที่จะปิดบัญชีของคุณ หรือขอให้เราปรับเปลี่ยนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย (รวมถึงข้อกฎหมายบังคับใช้) ตามระเบียบ ความต้องการ แก้ไขข้อพิพาท รักษาความปลอดภัย ป้องกันการทุจริตและการละเมิด บังคับใช้ หรือทำตามคำร้องขออื่น ๆ จากคุณ (ตัวอย่างเช่น การเพิ่มเติมข้อความ หรือ ทำสำเนาของข้อมูลของคุณ)

การใช้ YouVersion รวมถึงฟังก์ชันต่างๆ รวมทั้งการเลือกแผนการอ่านพระคัมภีร์ การสร้างบุ๊คมาร์คของพระคัมภีร์ ไฮไลต์บางส่วนของพระคัมภีร์ การสร้างบันทึกและช่วงเวลาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ค้นหาพระคัมภีร์โดยอาศัยอีโมจิหรือคำหลักช่วยประหยัด แบ่งปันข้อความบางอย่างและสร้างภาพจากพระคัมภีร์บางข้อความ เนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วยฟังก์ชันนี้จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดย Life.Church โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับข้อความในพระคัมภีร์เว้นเสียแต่ว่าคุณได้ใส่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในเนื้อหาที่สร้างขึ้น ด้วยฟังก์ชันการทำงานนี้ (เช่น ภาพส่วนตัวหรือที่อยู่หรือชื่อและนามสกุล) เนื้อหาไม่ได้เป็นข้อมูลผู้ใช้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ Life.Church ขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาข้อมูลนี้รวมถึงข้อสรุปที่ทำขึ้นกับข้อมูลนี้หลังจากลบบัญชีแล้ว ตัวอย่างเช่นในขณะที่เราจะลบที่อยู่อีเมลของคุณ หากบัญชีของคุณถูกลบเราจะรักษาและสงวนสิทธิ์ในการใช้และแชร์ข้อพระคัมภีร์ หรือเน้นข้อพระคัมภีร์ของคุณ ในลักษณะที่ไม่ได้ระบุถึงตัวคุณ นอกจากนี้เราจะเก็บจำนวนรวมของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน YouVersion ทั้งหมดไว้ซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงที่คุณดาวน์โหลด YouVersion โดยไม่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าว

เราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่คุณแชร์กับคนอื่นผ่าน YouVersion หลังจากปิดบัญชีหรือขอให้ลบข้อมูลหรือพยายามลบบัญชีของคุณด้วยตัวคุณเอง ข้อมูลและเนื้อหาที่คุณแชร์อาจยังคงปรากฏในบริการของผู้อื่น (ตัวอย่างเช่นผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา) จนกว่าจะรีเฟรชแคช

แจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย - สิทธิความเป็นส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย

หากคุณเป็นพลเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียและได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนียกำหนดให้เราให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ของแคลิฟอร์เนีย ("พระราชบัญญัติ") และประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพของรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เราจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่าน YouVersion และประเภทบุคคลหรือกิจการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งอาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดได้ตามคำขอของคุณ กฎหมายของแคลิฟอร์เนียกำหนดให้เราต้องแจ้งให้คุณตามที่คุณร้องขอ (1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและสิ่งที่บุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลนั้นด้วย (2) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สาม และ (3) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เหล่านั้น การกระทำต่อไปนี้กำหนดให้เราต้องอนุญาตให้คุณควบคุมผู้ที่เราทำได้และไม่สามารถแชร์ข้อมูลนั้นได้ หากต้องการรับข้อมูลนี้โปรดส่งคำขอเป็น help@youversion.com และใส่ข้อความ "California Privacy Request" ในบรรทัดหัวข้อเรื่อง เมื่อติดต่อเราโปรดระบุชื่อที่อยู่ที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้เราแชร์กับบุคคลที่สาม โปรดรอการตอบกลับเป็นเวลาสามสิบ (30) วัน นอกจากนี้โปรดทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้หรือการขอหนังสือแจ้งนี้

ความปลอดภัยและการคุ้มครอง

เราใช้การป้องกันด้านความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการใช้การเข้ารหัสข้อมูลของคุณขณะที่กำลังส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หรือเบราเซอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลที่ให้ไว้กับเราผ่าน YouVersion จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27017 ซึ่งหมายความว่าได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 27017 ซึ่งเป็นรหัสที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับบริการคลาวด์

อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงโดยปกติ แม้ว่าเราจะตรวจสอบช่องโหว่และการโจมตีที่เป็นไปได้เป็นประจำ แต่เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันข้อมูลที่ได้รับผ่าน YouVersion หรือเก็บไว้ในระบบของเราหรือ มิฉะนั้นจะเป็นอิสระจากการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อื่นและไม่สามารถรับรองหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายได้โดยการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการใด ๆ ของเรา

การประมวลผลข้อมูล

เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเฉพาะที่เรามีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง (ที่ซึ่งคุณได้ให้ความยินยอม) สัญญา (ในกรณีที่การดำเนินการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำสัญญากับคุณ เช่นการให้บริการ YouVersion และ YouVersion ที่คุณต้องการและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเงื่อนไขการใช้งาน ข้อของเรา) และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ การมีส่วนได้เสียที่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ การปกป้องคุณ เราและสมาชิกและบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถจัดการธุรกรรมของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับผู้ใช้ของเรา ผู้ใช้รายอื่นของ YouVersion เชื่อมต่อกับคุณเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยมีเงื่อนไขว่าข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้นคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคุณอย่างเพียงพอ

เมื่อเราใช้การยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนหรือปฏิเสธความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาและเมื่อเราพึ่งพาผลประโยชน์ที่ถูกต้องจามกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้าน หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเราที่ help@youversion.com.

ผู้ใช้จากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

YouVersion มีให้บริการในและนอกโอกลาโฮมาในประเทศสหรัฐอเมริกาและการใช้ YouVersion และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและรัฐโอคลาโฮมา ถ้าคุณกำลังใช้ YouVersion จากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโปรดทราบว่าข้อมูลของคุณอาจถูกโอนย้ายไปเก็บจัดเก็บและประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่และฐานข้อมูลส่วนกลางของเราทำงานอยู่ เราประมวลผลข้อมูลทั้งภายในและภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและอาศัยกลไกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาระหว่างเรากับ บริษัท ที่โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว การป้องกันข้อมูลและกฎหมายอื่น ๆ ของรัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อาจไม่ครอบคลุมเท่าที่ประเทศของคุณ การใช้ YouVersion แสดงว่าคุณยินยอมให้ข้อมูลของคุณถูกโอนไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกของเราและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติของเรา เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายส่วนบุคคลของเราในหน้านี้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เราจะแจ้งให้ทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการปรับปรุงแล้ว วันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกแก้ไขครั้งล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนของหน้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีที่อยู่อีเมลที่ใช้งานอยู่และส่งมอบให้คุณได้ตลอดเวลาและสำหรับการเข้าสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่เรารู้จักจริงๆว่ามีอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยปราศจากความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้เยาว์นั้น บิดามารดาหรือผู้ปกครองอาจยินยอมให้การใช้ YouVersion โดยผู้เยาว์ซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีส่วนรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลการใช้งาน YouVersion ของผู้เยาว์และถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการตีความและการใช้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่มีให้ผ่าน YouVersion หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลใด ๆ จากหรือเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโปรดติดต่อเราที่ help@youversion.com. หากเราเรียนรู้และมีการยืนยันเราได้รวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับการรับรองความยินยอมจากผู้ปกครองเราจะลบข้อมูลดังกล่าวออก

ข้อมูลการติดต่อ

เรายินดีสำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมีเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามหรือความเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: Life Covenant Church, Inc., attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034, หรือ help@youversion.com