YouVersion นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่ปรับปรุงล่าสุด 7/16/2012


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ถูกแปลไว้สำหรับภาษาของคุณ; อย่างไรก็ตาม Life.Church ไม่รับประกันถึงความถูกต้องของการแปล ถ้ามีข้อขัดแย้งใดๆระหว่างในข้อมูลภาษาอังกฤษกับการแปล เราจะยึดถือในส่วนของภาษาอังกฤษเป็นหลัก


YouVersion เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นนี้เป็นมีเจ้าของและผู้ดูแลโดย Life.Church โปรดรู้ว่าคุณสามารถปกป้องข้อมูลของคุณที่ใช้และแบ่งปันได้ เราหวังว่าข้อความด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า YouVersion จะจัดเก็บ ใช้ และปกป้องการข้อมูลของคุณในการใช้งานบนเว็บไซต์และแอพของเรา

เราเก็บข้อมูลอะไรและใช้เพื่ออะไร

 • ข้อมูลที่คุณให้

  เมื่อคุณสมัครสมาชิกเพื่อใช้บัญชี YouVersion หรือใช้บริการหรือโปรโมชั่นของ Life.Church ที่ต้องการการสมัครสมาชิก เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อของคุณ อีเมล์ และ รหัสบัญชี YouVersion ) เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณได้ส่งมาภายใต้บัญชีของคุณ พร้อมข้อมูลบริการอื่นๆจาก Life.Church หรือ บริการจากส่วนอื่นเพื่อเตรียมพร้อมในการให้ประสบการณ์ที่ดีกับคุณ และ ปรับปรุงคุณภาพในการใช้บริการ สำหรับการบริการบางอย่าง เราสามารถให้คุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลได้

 • ระบุรหัสอุปกรณ์ และตำแหน่งจีพีเอส

  เมื่อคุณเข้าสู่แอพพระคัมภีร์ YouVersion เราจะเก็บข้อมูลอุปกรณ์เชิงลึก ('UDID')และ/หรือ ไอพีแอดเดรส และ/หรือ ข้อมูลสถานที่จีพีเอส และเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเพื่อคุณ และข้อมูลที่เราเก็บนั้นใช้เพื่อแยกแยะจำนวนอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่เข้ามาใช้บริการกับเรา เพื่อติดตามการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเราอาจจะรวมข้อมูลกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพื่อทำให้คุณได้รับประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีและเพิ่มคุณลักษณะที่ดีของการให้บริการของเรา และเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับแหล่งอื่นๆในส่วนของ UDID หรือ ข้อมูลสถานที่จีพีเอส โดยไม่ขออนุญาตคุณก่อน

 • Life.Church cookies

  เมื่อคุณได้เยี่ยมชม www.bible.com เราอาจจะส่งคุกกี้หนึ่ง หรือมากกว่านั้นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่เราจะได้แยกแยะเบราเซอร์ของคุณ (คุกกี้ คือ ไฟล์แบบอักษรขนาดเล็กที่มีอักษรเป็นแถวๆ) การยอมรับไฟล์คุกกี้ของเราจะทำให้คุณเก็บการตั้งค่าจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง และเบราเซอร์ส่วนใหญ่นั้นยอมรับการเก็บคุกกี้โดยปริยาย คุณสามารถตั้งค่าให้เบราเซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือบอกคุณเมื่อคุณกำลังจะส่งคุกกี้ และบางฟีเจอร์และการให้บริการของ YouVersion นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ถ้าคุณได้ปิดการใช้งานของคุกกี้

 • เก็บข้อมูลระบบ

  เมื่อคุณใช้ YouVersion เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บข้อมูลที่เบราเซอร์ของคุณส่งมาเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ และเซิร์ฟเวอร์ล็อกนี้อาจจะรวมถึงข้อมูลหน้าเพจที่คุณร้องขอ ที่อยู่ของอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล ชนิดและภาษาของเบราเซอร์ วันและเวลาที่คุณได้ร้องขอ และคุกกี้หนึ่งหรือมากกว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับเบราเซอร์ของคุณ

 • การติดต่อของผู้ใช้

  ข้อมูลส่วนตัวหรือคำร้องขอที่คุณส่งมาจาก www.bible.com/live จะถูกส่งไปยังกลุ่มของผู้ดูแล และกลุ่มของผู้ดูแลนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ และเมื่อคุณส่งอีเมล์หรือการติดต่อใดๆ ถึงเว็บไซต์ต่างๆของ Life.Church เราอาจจะเก็บข้อมูลการสื่อสารเหล่านั้นเพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูล และตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของเรา

 • เว็ปไซต์ภายนอก

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ในเว็ปไซต์และแอพที่ Life.Church เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแล. Life.Church. ไม่สามารถกำหนดให้เว็ปไซต์อื่นๆสร้างลิงก์จากเว็ปไซต์หรือบริการของเรา. และเว็ปไซต์อื่นอาจจะใช้ cookies หรือไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ, เพื่อเก็บข้อมูลหรือเรียกร้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ. คุณต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็ปไซต์นั้นๆ, เมื่อคุณเลือกที่จะเข้าชมเว็ปไซต์นั้น

เราจะใช้ข้อมูลจากคุณอย่างไร?

เมื่อคุณสมัครใช้บริการบางส่วนที่ต้องการการลงทะเบียน เราจะขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ และถ้า Life.Church ต้องการที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปในทางที่เราไม่ได้บอกกล่าวกับคุณไว้ เราจะสอบถามคุณถึงความยินยอมก่อนจะดำเนินการ หากคุณอาจจะปฏิเสธที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวในบริการต่างๆ ของเรา ในกรณีนั้น เราไม่อาจให้บริการนั้นแก่คุณได้

เราได้ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร?

Life.Church จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสถาบันต่างๆ นอกเหนือจาก Life.Church โดยไม่ขอความยินยอมจากคุณ แต่ Life.Church อาจจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลถ้าหากว่าคุณมีความไว้ใจในการที่จะให้เข้าถึง ใช้ เก็บรักษา หรือ การเผยแพร่ข้อมูลที่มีเหตุผลจำเป็นได้แก่ (ก) การตอบสนองต่อข้อมูลทางกฏหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ กระบวนการทางกฏหมายหรือการร้องขอจากทางรัฐบาล (ข) การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการละเมิดต่างๆ (ค) ตรวจสอบ ป้องกัน หรือ ที่อยู่ของการทุจริต การรักษาความปลอดภัย หรือ ปัญหาทางเทคนิค หรือ (ง) ป้องกันการละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน หรือ ความปลอดภัยของ Life.Church ที่ผู้ใช้ต้องกระทำหรือได้รับอนุญาตจากข้อบังคับ และ Life.Church จะใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลภายในของการเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล นอกเสียจากเราได้รับอนุญาตจากคุณ Life.Church จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่ต้องการทราบข้อมูลในการใช้งาน พัฒนา หรือ ปรับปรุงการให้บริการ ที่บุคคลเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามในการเก็บรักษาความลับ และระเบียบการใช้งาน รวมถึงการยกเลิกสัญญาจ้างและการดำเนินคดีทางอาญา ถ้าหากมีการละเมิดกฏข้อนี้

ข้อมูลที่สมบูรณ์

Life.Church จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้รวบรวม เก็บข้อมูล และประมวลผลเพื่อให้มั่นใจว่าเราเพียงแค่เก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็น เพื่อเตรียม หรือพัฒนาการให้บริการต่างของเรา เราใช้ขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผลนั้น ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน แต่ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องตามความจำเป็น

การเข้าถึงและการอัพเดทข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณใช้บริการใด ๆ Life.Church เราพยายามจะบริการคุณอย่างดีที่สุดโดยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแก้ไขข้อมูลนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องหรือลบข้อมูลดังกล่าวตามคำขอของคุณถ้ามันไม่จำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย เราขอให้ผู้ใช้แต่ละคนระบุตัวตนและข้อมูลที่ต้องการที่จะเข้าถึง แก้ไข หรือลบออกก่อนที่จะประมวลผลคำขอดังกล่าว และเราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอซ้ำๆ ที่ไม่มีเหตุผล ที่อาจเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือจะยิ่งทำไม่ได้ (เช่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่พำนักอยู่ในเทปสำรอง) หรือการเข้าถึงที่ไม่จำเป็น ในกรณีที่เราให้การเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขใด ๆ เราดำเนินการบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ ยกเว้นถ้าทำอย่างนั้นจะต้องเป็นความพยายามที่ไม่เพียงพอ บางส่วนของบริการของเรามีขั้นตอนที่แตกต่างกันในการเข้าถึง, แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

การบังคับใช้

Life.Church จะทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ เมื่อเราได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นความเป็นส่วนตัว นี่เป็นนโยบายของเราที่จะติดต่อผู้ใช้ที่ร้องเรียนเกี่ยวกับความกังวลของเขา เราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ระหว่าง Life.Church และบุคคล

คำถาม

ทุกๆ คำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดส่งไปที่: legal@youversion.com