ล้างพิษออกจากจิตวิญญาณ

ล้างพิษออกจากจิตวิญญาณ

5 สัปดาห์

พวกเราไม่ใช่ร่างกายที่มีจิตวิญญาณ แต่พวกเราคือจิตวิญญาณที่มีร่างกาย ในขณะที่ความรู้ทางโลกสอนให้เราทำความสะอาดร่างกาย บางครั้งเราก็จำเป็นต้องชำระล้างจิตวิญญาณของเราเช่นกัน แผนการอ่าน 35 วันนี้ จะช่วยคุณตรวจสอบว่าสิ่งใดทำให้จิตวิญญาณของคุณอ่อนแอลง และอะไรเป็นแนวทางที่ช่วยให้คุณเป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้า คุณจะเรียนรู้วิธีต่อต้านอิทธิพลค่านิยมผิดๆ และใช้ชีวิตที่สะอาดเพื่อจิตวิญญาณของคุณจากพระวจนะพระเจ้า

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณอาจารย์ เครก โกรสเชล และคริสตจักร Life.Church ในการจัดเตรียมแผนการอ่านนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.life.church

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว