การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 27 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
คุณเคยตระหนักหรือไม่ว่าการตัดสินใจอ่านพระคัมภีร์ในทุกวันนั้นเป็นแผนการที่ดีที่จะเลือกรับความชื่นชมยินดีจากพระเจ้า? และพระคัมภีร์นั้นมีฤทธานุภาพที่มากกว่าคำตอบมนุษย์สำหรับอารมณ์ของเขาในเวลานั้นพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หนังสือ แต่พระคัมภีร์เป็นแหล่งที่มีของฤทธานุภาพในสวรรค์ และผู้คนหลายคนได้บอกข้าพเจ้าว่าเขาไม่เข้าใจพระคัมภีร์ ... และข้าพเจ้าบอกเขาว่าไม่เป็นไร! ให้อ่านต่อไป! เราไม่อ่าจจะอ่านพระคำพระเจ้าเพื่อศึกษาข้อมูล แต่เราอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลง! ข้าพเจ้ารับรองว่าถึงแม้จิตใจของคุณจะไม่เข้าใจ แต่วิญญาณของคุณกำลังดูดรับอยู่!เพราะคุณอาจจะมีศัตรู ... และเขารู้ถึงฤทธิ์อำนาจของคริสเตียนผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์ ... และมารจะทำทุกสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อขัดขวางคุณไม่ให้ศึกษาพระคำของพระเจ้า!การอยู่ในวินัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และมันต้องการการจดจ่อและความตั้งใจ อย่ามีข้อแก้ตัวว่าทำไมคุณไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เมื่อวานหรือไม่สามารถอ่านได้ในวันนี้ ... ให้อ่านเดี๋ยวนี้! ให้เลือกที่จะใช้เวลาในทุกวันในพระคำพระเจ้า และคุณจะมีความชื่นชมยินดีเพียงพอที่จะแบ่งปันไปยังคนรอบๆตัวคุณ!คำอธิษฐานของข้าพเจ้าในวันนี้คือ ขอให้คุณจะสามารถเป็นอย่างเยเรมีย์ "พระคำของพระองค์ลงมายังข้าพเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มล้นในใจข้าพเจ้า!"