เกี่ยวกับ YouVersion

ความสัมพันธ์

ในคนรุ่นก่อนๆ ผู้คนเข้าถึงได้พระคัมภีร์ได้อย่างจำกัด แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีคนมากมายที่อ่านพระคัมภีร์ คิดว่า ข้อความเหล่านั้นไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต ขณะเดียวกัน มีคนอีกมากที่เชื่อว่า มีความเชื่อมโยงระหว่างพระคัมภีร์และประสบการณ์ประจำวันของพวกเขา

การปฏิวัติข้อมูล

ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตได้ปฏิวัติวิถีชีวิตของผู้คนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ด้วยความสามารถในการแบ่งปัน, การมีส่วนร่วม, การสร้างสรรค์, การเผยแพร่ และการสื่อสาร ได้กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกโลกนี้ว่า เราเป็นใครและมีความเชื่อแบบใด

YouVersion

นับตั้งแต่เริ่มต้นในปี 1996 จุดประสงค์ของ Life.Church คือการนำผู้คนมาเป็นผู้ติดตามที่อุทิศตนอย่างเต็มที่ต่อพระคริสต์ ในการทำเช่นนั้น เราได้มองหาวิธีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้คนเชื่อมโยงพระคัมภีร์เข้ากับชีวิตประจำวันของพวกเขา วิธีการของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเราได้รวมเอาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ต่างๆ แต่โดยหลักแล้ว เรายังคงมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยง เพราะเราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแสดงให้เห็นและสอนผู้คนว่าพระวจนะของพระเจ้าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทุกคนอย่างไร ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในชีวิต YouVersion แสดงถึงก้าวๆ ใหม่ในความพยายามของ Life.Church เราไม่ได้เพียงแค่สร้างเครื่องมือเพื่อสร้างผลกระทบให้กับโลกโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สำคัญกว่านั้น เรากำลังทำให้ผู้คนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในขณะที่พวกเขาค้นพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่พระคัมภีร์มีต่อชีวิตของพวกเขา

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา