การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 1 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคุณไม่ถูกแตะต้องโดยการอัศจรรย์ ถูกเติมเต็มด้วยความยินดีอย่างที่พระคัมภีร์พูดถึง? บางทีอาจจะมีความยุ่งยากเกิดกับคุณในความจริงที่ว่าคุณกำลังมองหาความยินดีผิดที่ ถ้าคุณเชื่อว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้นน่าสนใจ ความสะอาดเรียบร้อยของบ้าน หรือ 5 สิ่งที่เด็กควรประพฤตินั้นเป็นกุญแจเข้าสู่อาณาจักรแห่งความชื่นชมยินดี ... คุณคิดผิด. ถ้าคุณลองนึกว่าคุณทำเงินหายไป 27.5 ปอนด์ หรือแต่งงานกับคนในฝัน หรือเป็นเจ้าของสมุดสะสมแสตมป์หายากจากที่ไกลๆคุณคิดว่าจะได้รับการยืนยันเงินประกันเพื่อสิ่งที่ดีหรือความยินดีที่ยั่งยืนหรือ ... และอีกครั้ง ... คุณคิดผิด ความชื่นชมยินดีนั้นพบได้ในที่เดียว และที่นั้นคือ ... "ในการทรงสถิตย์ของพระเจ้าซึ่งเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดี"ถ้าคุณปราถนาความชื่นชมยินดีให้เกิดขึ้นในทุกๆสถานกาณ์ในชีวิตคุณจะต้องใช้เวลาในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า ถ้าคุณหมดหวังถึงความชื่นชมยินดีในทุกด้านของชีวิตเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเมื่อนั้นคุณจะต้องเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตย์ของพระองค์และคุณจะทำอย่างนั้นอย่างไร? และนี่เป็นที่เรื่องที่ไม่ยาก คุณจะต้องทำให้สิ่งนี้เป้นความสำคัญที่จะใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ... คุณอาจจะเปิดเพลงนมัสการและร้องเพลงนมัสการร่วมกัน! ถ้าคุณแห้งแล้วหมดหวังเป็นอย่างมาก ... คุณควรเลือกจะชูมือของคุณเหมือนการยอมจำนนในระหว่างการนมัสการ และอีกอย่างคือใช้เวลาเพื่ออธิษฐานคนเดียวในทุกๆวัน เพียงแค่คุณกับพระเยซู โดยปิดประตูห้องนอนและคุกเข่าข้างเตียงของคุณและใช้การสนทนาระหว่างใจถึงใจกับผู้ที่รู้จักคุณและรักคุณที่สุดเมื่อคุณออกจากการคุกเข่าและเดินออกจากห้องนอนเมื่อไปเผชิญหน้ากับโลก ... คุณจะพบว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง คุณจะได้พบเพื่อคนใหม่ที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในแต่วันกับคุณ และชื่อของเขาคืออะไร? คุณสามารถเรียกเพื่อนคุณคนนี้ได้ว่า ... ความชื่นชมยินดี!