บทเฝ้าเดี่ยวประจำวันกับ Greg Laurie

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวันกับ Greg Laurie

30 วัน

ในแผนการอ่าน 30 วันนี้จะนำคุณเรียนรู้พระคำของพระเจ้าโดย ศิษยาภิบาล Greg Laurie ในความตรงไปตรงมา และรูปแบบของการสนทนา ศิษยาภิบาล Greg Laurie จะกล่าวถึงข้อมูลเชิงลึกของพระคำพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณ "รู้จักพระเจ้าและพระเจ้าทรงรู้จักคุณ" ในทุกๆวันของการดำเนินชีวิตคริสเตียน

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Greg Laurie และ Harvest Ministries สำหรับบทเฝ้าเดี่ยว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชม: www.harvest.org

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว